Coördinator Werkgroep Jeugd (vrijwilligerswerk)

IVN Zutphen | 12 oktober 2023
Duur Voor onbepaalde tijd Opleiding IVN Natuurgidsenopleiding of een andere gelijkwaardige opleiding Ervaring Ervaring hebben in het werken met kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar Begint op Met ingang van het nieuwe jaar 2024

Taakomschrijving en doel van de werkgroep:
De natuurgidsen van de werkgroep Jeugd brengen kinderen (4-12 jaar) op een speelse manier in contact met de natuur in hun eigen omgeving. Dit met behulp van een aantrekkelijk en gevarieerd, op de leeftijd gericht aanbod van binnen- en buitenschoolse natuuractiviteiten.

Voor aanbod activiteiten zie: https://www.ivn.nl/afdeling/zutphen/jeugd/

Taken:

 • Stelt samen met de andere gidsen van de werkgroep het aanbod van educatieve natuuractiviteiten voor kinderen samen en actualiseert deze met enige regelmaat.
 • Is contactpersoon voor de basisscholen, overige organisaties en gezinnen en verstrekt informatie over het aanbod van natuurlessen en overige activiteiten of het uitlenen van materiaal.
 • Neemt aanvragen van activiteiten en lessen in behandeling en coördineert deze.
  (Stemt de activiteit af met de leerkracht, werft gidsen, bereidt i.s.m. de gidsen de activiteit voor; helpt eventueel met de uitvoering van de activiteit; evalueert de activiteit en sluit de activiteit af met schoonmaken en opruimen van het lesmateriaal.)

Beheer van:

 • Het les- en onderzoekmateriaal in de berging in de kas van de Kaardebol en vult deze zo nodig aan
 • De pagina ‘Jeugd’ op de website van het IVN
 • De financiën of het budget; houdt de boekhouding bij m.b.v. een excel-boekhoudbestand. Stelt jaarlijks rond begin van het nieuwe jaar de financiële eindafrekening op over het voorgaande jaar t.b.v. de financiële administratie van de penningmeester. Vraagt in overleg met het bestuur jaarlijks voor 1 oktober de gemeentelijke subsidie aan via de coördinator van de educatieve organisaties op de Kaardebol.

Deelname aan overlegsituaties:

 • Neemt eventueel deel aan de maandelijkse gebruikersvergaderingen van de Kaardebol (meestal op woensdagavond) en brengt verslag uit aan het IVN-bestuur
 • Verzorgt jaarlijks de verslaglegging van de activiteiten voor het IVN jaarverslag
 • Neemt deel aan de coördinatorenvergaderingen van het IVN (1x per half jaar) en
 • Neemt deel aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IVN-afdeling
 • Neemt deel aan toekomstig overleg met de gemeente en andere organisaties over uitbreiding en verdere ontwikkeling van natuur- en duurzaamheidseducatie binnen de gemeente Zutphen

Contact voor informatie: Jouck Iedema (coördinator Werkgroep Jeugd) dekleinekaardebol@gmail.com
                                       tel. 06 125 29 769 of
Secretariaat IVN-afdeling Zutphen: ivn.zutphen@gmail.com

 

Kinderen sjouwen met emmertjes water Vrijwilliger

Deel deze pagina