Vlinderwerkgroepen

Werkgroep dagvlinders: Vlinders tellen bij de Kaardebol

Een aantal IVN-ers inventariseert ieder jaar welke soorten en hoeveel vlinders per soort te zien zijn bij de Kaardebol (de Kas) en in de Heemtuin in Zutphen. Het resultaat van deze tellingen wordt doorgegeven aan de Vlinderstichting in Wageningen, waar ze gebruikt worden om een landelijk overzicht van vlinders samen te stellen.

Er wordt vanaf half maart tot half oktober om de 14 dagen geteld. Eén telronde over het terrein en door de Heemtuin (aan de overkant van de beek) duurt gemiddeld 1½ uur. In Nederland komen ± 36 soorten dagvlinders regelmatig voor, waarvan wij er gemiddeld 20 waarnemen. Onze score ligt dus redelijk hoog. Wil je ook vlinders tellen? Neem dan contact met ons op.

Wim Bosma, coördinator vlinderwerkgroep; tel. 0575 528210; bosma22@hotmail.com.

Werkgroep nachtvlinders

Met laken en lampen lokken we nachtvlinders. Soms doen we dit ook met stroop of feromonen. We inventariseren de soorten en geven de gegevens door aan waarneming.nl

Nachtvlinders kun je het hele jaar door vinden, zelfs in de wintermaanden. Tussen april en september zijn er veel activiteiten met de werkgroep. Naast de nationale nachtvlindernacht werken we ook mee aan andere (nacht)activiteiten en gaan we vanaf het voorjaar elke maand op de Gorsselse Heide soorten in kaart brengen.

Hilco Huizing, coördinator werkgroep Nachtvlinders, tel. 0614133862; hilcohuizing@gmail.com