Werkgroep Public Relations (PR)

De PR groep is een aantal jaren geleden formeel opgericht om vorm te geven aan zowel de interne communicatie als de externe communicatie. Het takenpakket van de PR groep is te onderscheiden in de onderdelen: nieuwsbrief, website, pers en media en brochures/ flyers. De taken worden uitgevoerd door drie personen die elk een eigen hoofdtaak hebben. Met het oog op mogelijk noodzakelijke vervanging bij ziekte/ vakantie of anderszins, zijn afspraken gemaakt over het overnemen van taken. De taakverdeling is als volgt:

Henk Visser                                                                                               Nieuwsbrief, verzenden van Persberichten en flyers/ brochures,

Johan de Muynck                                                                                                     Website beheer

Ton Sturm                                                                                                         schrijven van persberichten en website teksten, werkgroep coördinator en vertegenwoordiger PR groep bij het coördinatorenoverleg

Elke kwartaal verschijnt de Nieuwsbrief (zie Menu/ Nieuwbrief). Deze wordt via de email toegestuurd aan de leden van IVN Zeewolde.

De website vormt een belangrijke informatiebron voor zowel de leden als de belangstellende bezoeker. De PR groep draagt er zorg voor dat de website actueel en informatief is.

Van alle publieksactiviteiten wordt een persbericht gemaakt. Dit wordt gestuurd aan de lokale en regionale media.

Ten aanzien van het gebruik van de social media kan door IVN Zeewolde nog een flinke slag gemaakt worden.