De plantengroep

De plantengroep houdt zich vooral bezig met inventarisatie van allerlei gebieden en biotopen.

Vanaf 2019 worden in de periode half april t/m september bermen buiten de bebouwde kom van Zeewolde bekeken in het kader van de actie “Mijn berm bloeit”. Dit is een initiatief van Floron en de Vlinderstichting om de waarde van de bermen voor o.a. vlinders in beeld te brengen. D.m.v. het invullen van het aantal plantensoorten dat op 10 plekken in een berm op elk 10 meter afstand van elkaar is waargenomen, berekent een programma van Floron de zogenaamde “nectarindex”. Hoe hoger deze is, hoe waardevoller de berm voor insecten die stuifmeel en honing nodig hebben voor hun voortbestaan. Dit is nuttige informatie voor de Vlinderstichting, maar voor ons plantenliefhebbers is het interessant om te zien wat er groeit en bloeit in bermen in het buitengebied.

Daarnaast zijn inventarisaties uitgevoerd in o.a. het voedselbos, het gronddepot, de Gelderse Slenk en de Stille Kern.

Naast deze inventarisaties worden excursies, workshops en cursussen georganiseerd.

Enkele malen per jaar probeert de groep een activiteit te organiseren buiten Zeewolde, zoals een bezoek aan een arboretum.

De leden van de Plantengroep hebben de interesse om steeds een beetje meer te weten van de planten gemeen.  Iedereen die belangstelling heeft voor de flora in ons dorp, het behoud van de plantensoorten een warm hart toedraagt, het leuk vindt om er meer van te weten en ook zelf een bijdrage wil leveren aan de groepsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord is welkom om mee te doen. Kennis van planten is niet het enige waar het om gaat, belangstelling, enthousiasme en plezier staan voorop.

Werkgroepcoördinator:        Benco Schans en Jan Zuidberg

Voor een overzicht en data van activiteiten en bijeenkomsten zie de website bij programma of activiteiten.