Ons gebied

 

Symbiose   Kromme Rijngebied en Heuvelrug

De gemeente Wijk bij Duurstede ligt, met naast Wijk bij Duurstede ook de kernen Cothen en Langbroek, in het rivierenlandschap.

De verschillende biotopen van dit landschap hebben we al bij de oprichting van de Vereniging Natuur & Milieu Wijk bij Duurstede (ook IVN-afdeling) zichtbaar gemaakt in onze Heemtuin.

Naast rivieren en meanders zijn er dijken, moerassen, wilgengrienden en essenhakhoutbosjes. Bij een dynamische rivier zie je rivierduinen ontstaan. Als cultuurlandschap zijn naast de landgoederen kruidentuinen gekomen, onder de hoge bomen kwamen in het voorjaar diverse stinzenplanten goed tot hun recht.

Boomgaarden zien we ook veel in ons landschap; wij koesteren onze hoogstambomen van oude perenrassen. Oude stadsmuren zijn begroeid met Muurleeuwenbek en andere muurvegetatie.

Boeren vormden ook ons landschap met hun akkers en weilanden. Wij gebruiken onze akker om te laten zien dat er vroeger veel  akkeronkruiden in voorkwamen en ook in ons hooiland laten we zien dat er vroeger kruiden tussen het gras groeiden en in een ander gebiedje ziet u dat de waterstand vroeger veel hoger was in ons zogenaamde nat-hooiland. Die hoge waterstand zag je ook in de Elzenbroekbossen met diverse zeggesoorten. Verder moet er ook nog een ruigte te ontdekken zijn, een gebied dat redelijk met rust gelaten wordt en waar je hooguit brandnetel en braam uit probeert weg te houden.

Het gebied waar onze vereniging actief is, bevindt zich in een zeer gevarieerd landschap met een rijke natuur. Er liggen ook Natura 2000-, NNN- en Groene Contour-gebieden binnen onze gemeentegrenzen en tal van planten en dieren voelen zich hier thuis.