Het Ecoproject

Het Ecoproject

Het Ecoproject of Eco is een heel bijzonder stukje openbaar groen. Je waant jezelf midden in de natuur omringd door heel veel soorten planten en dieren maar anders dan in de rest van het Streekbos of thuis. Er zijn geen katten, honden, auto’s, asfalt, tegels, paaltjes. Echt chill om hier even tot rust te komen en waarnemingen te doen. Dan kan er zomaar een veldmuisje voorbij komen. Of er komt een pimpelmeesje op een takje naast je zitten. Over de plas scheert soms een ijsvogel. Misschien dat het oranjetipje zich weer laat zien. Dat hangt af van het ecologische beheer door vrijwilligers.

Help mee

De leden van het IVN organiseren jaarlijks een hooidag en doen mee aan de landelijke Natuurwerkdag om iedereen die het Eco een warm hart toe draagt te betrekken bij het beheer. Deze werkzaamheden zijn voor alle deelnemers leerzaam. Deze werkzaamheden hebben ook als doel om de biodiversiteit te vergroten. Door meer biodiversiteit is de natuurbeleving voor de bezoekers groter. Leden van het IVN kunnen elke tweede zaterdag van de maand ’s morgens helpen met snoeien en hooien, we drinken koffie in het Streekbos Paviljoen of op de picknickbank dichtbij.

Doel

Het Eco is een samenwerkingsproject waarbij ecologie centraal staat. De vrijwilligers van de Werkgroep Ecoproject van het IVN West-Friesland beheren dit gebied samen met het Recreatieschap Westfriesland. Voor gereedschap en advies doen we een beroep op Landschap Noord-Holland. Het ecologische beheer om de biodiversiteit te bevorderen is leerzaam. De uitwisseling van kennis hierover is het doel van ons vrijwilligerswerk.

Het Eco is een ideale plek voor excursies: meer biodiversiteit, dicht bij het Streekbos Paviljoen, geen hondenpoep, geen fietsers en relatief rustig. Respecteer de rust. Sporten? Liever niet.

Uit inventarisaties blijkt dat het aantal soorten organismen in het Eco jaarlijks toeneemt. Dit is enerzijds te verklaren uit het feit dat de begroeiing ouder wordt waardoor de natuur zichzelf steeds meer autonoom ontwikkelt. Anderzijds is dit te verklaren door het beheer dat doorslaggevend is voor het in stand houden van de verschillende biotopen: plas, poel, bos, bosrand, ruïne, bloemenakker, paden e.a. Zonder deze variatie in groeiomstandigheden zou het aantal soorten organismen afnemen. Dit proces is te zien in de bosaanplanten langs de Kadijk die niet beheerd worden en net zo oud zijn als het Streekbos. Het beheer van het Eco kost meer tijd en energie dan dat het Recreatieschap Westfriesland op kan brengen. De vrijwilligers van het IVN maken, samen met de deelnemers aan de twee jaarlijkse werkdagen, het grote verschil.

kijkwand kopie

Contact & info: ecoproject@ivn-westfriesland.nl