Ecoproject

kijkwand kopie

Het Ecoproject is een samenwerkingsproject waarbij ecologie centraal staat. De Ecowerkgroep van het IVN West-Friesland beheert dit gebied, dat onderdeel is van het Streekbos, samen met het Recreatieschap Westfriesland. Voor gereedschap en advies doen we een beroep op Landschap Noord-Holland.

Het Ecoproject is een ideale plek voor excursies: meer biodiversiteit, dicht bij het Streekbos Paviljoen, geen hondenpoep, geen fietsers en relatief rustig. Respecteer de rust. Sporten? Liever niet.

De leden van het IVN organiseren jaarlijks een hooidag en doen mee aan de landelijke Natuurwerkdag om iedereen die het Ecoproject een warm hart toe draagt te betrekken bij het beheer. Deze werkzaamheden zijn voor alle deelnemers leerzaam en de kennisoverdracht over natuur en duurzaamheid is het eigenlijke doel van het IVN. Deze werkzaamheden hebben ook als doel om de biodiversiteit te vergroten. Door meer biodiversiteit is de natuurbeleving voor de bezoekers groter. Het hele jaar door bezoeken basisschoolkinderen het Ecoproject voor een natuurexcursie. Een rondwandeling door het Ecoproject is ‘Natuur in de Praktijk’ in plaats van op de tablet of tv in de klas. Ontdekken en bewonderen is het motto van de IVN-gidsen.

Uit inventarisaties blijkt dat het aantal soorten organismen in het Ecoproject jaarlijks toeneemt. Dit is enerzijds te verklaren uit het feit dat de begroeiing ouder wordt waardoor de natuur zichzelf steeds meer autonoom ontwikkelt. Anderzijds is dit te verklaren door het beheer dat doorslaggevend is voor het in stand houden van de verschillende biotopen: plas, poel, bos, bosrand, ruïne, bloemenveld, paden e.a. Zonder deze variatie in groeiomstandigheden zou het aantal soorten organismen afnemen. Dit proces is te zien in de bosaanplanten langs de Kadijk die niet beheerd worden en net zo oud zijn als het Streekbos. Het beheer van het Ecoproject kost meer tijd en energie dan dat het Recreatieschap Westfriesland op kan brengen. De vrijwilligers van het IVN maken, samen met de deelnemers aan de twee jaarlijkse werkdagen, het grote verschil.

 

Contact & info: ecoproject@ivn-westfriesland.nl