De Digitale NMEGids

NME West-Friesland
IVN: als het gaat om de natuur!

Het IVN is een landelijke vrijwilligersorganisatie met regionale afdelingen. De afdeling West-Friesland organiseert al meer dan 50 jaar activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Vooral in het Streekbos bij Bovenkarspel, vanuit ons bezoekerscentrum in het Streekbos Paviljoen. Ook in andere delen van West-Friesland zijn onze vrijwilligers actief op allerlei gebied, zoals b.v. inventarisatie, knotwerk, nestkasten en weidevogelbescherming. In het Egboetswater bij Oostwoud/Hauwert is sinds mei 2010 een dependance gevestigd: Het Egboetje.

Beleving centraal

Omdat IVN ervan overtuigd is dat werken aan een gezond milieu belangrijk is houdt het zich bezig met allerlei natuuractiviteiten. Drijfveer is genieten van de natuur, dicht bij school of huis. Het schept een gevoel van verwondering, rust in deze drukke tijd, respect en verbondenheid met de omgeving. Door speelse activiteiten worden kinderen geoefend in het kijken, voelen, luisteren en ruiken. Zo komen ze tot de ontdekking dat wat je ziet soms niet is wat je denkt te zien! Motto is: Samen het gewone en het bijzondere in de natuur ontdekken…

Begeleiding

Het schoolgidsenteam bestaat momenteel uit vrijwilligers. De schoolexcursies vinden plaats onder leiding van deze gekwalificeerde, enthousiaste IVN-gidsen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden er één of meerdere gidsen ingezet. De gidsen kennen het gebied, wijzen de kinderen op allerlei aspecten en kunnen direct inspelen op vragen of voorvallen.

Schoolreisjes naar het Streekbos

Het grootste bos in West-Friesland heeft een strand, speeltuin, klimpark en een midgetgolfbaan. In het Streekbos Paviljoen is ons IVN bezoekerscentrum en de Volkssterrenwacht Orion gevestigd. Om iets te eten of te drinken kan men terecht bij Restaurant IJgenweis.

Publieksactiviteiten

Vrijwel iedere zondag organiseert IVN in West-Friesland (meestal gratis) activiteiten voor gezinnen, kinderen of volwassenen. Alle activiteiten worden bekendgemaakt in de regionale media en op onze website.
Openingstijden: Zondag van 13:00-16:30 uur. Er is een gastvrouw/-heer aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Reservering en kosten

Uitleen materialen

Wijzigen of annuleren

Wijzigingen kunnen tot 2 maanden voor de excursiedatum kosteloos worden aangebracht via het online computerprogramma.
Wijzigingen binnen deze termijn dienen in overleg plaats te vinden.

 

Contact & info: scholenwerk@ivn-westfriesland.nl

NME-partners: