Rondleiding begraafplaats Middelburg

In 2023 organiseert IVN Walcheren samen met de gemeente Middelburg 3 rondleidingen op de begraafplaats van Middelburg.
De wandelingen starten op de eerste parkeerplaats van de oprijlaan bij de begraafplaats aan de
Westelijke Oude Havendijk en vinden plaats op de onderstaande dagen:

Woensdag 17 mei om 14.00 uur;
donderdag 8 juni om 19.30 uur en
woensdag 11 oktober om 14.00 uur.

De stadsbegraafplaats van Middelburg, zoals deze vroeger heette, is rond 1830 aangelegd nadat de traditie van het in de kerk begraven in de 19e eeuw verbroken werd.
In vroegere tijden werden de rijken in de kerk begraven en de minderbedeelden daarbuiten. Ook werd er in Middelburg wel op de Bolwerken begraven, waarvan nu alleen de Joodse begraafplaats nog zichtbaar is. De nieuwe regels bepaalden dat begraafplaatsen ver weg van de bebouwing – liefst buiten de stad – aangelegd moesten worden. Dat had eerst wel wat ’voeten in de aarde’, omdat de rijken hun status en de kerken hun inkomsten zagen verdwijnen. Pas toen de nieuwe regels een wettelijke basis kregen met het definitieve besluit van Koning Willem I in 1829 is men in Middelburg begonnen met de aanleg van een algemene begraafplaats in het voormalige Havenkanaal tussen de Westelijke- en Oostelijke Havendijk.

In die tijd werd er ook aandacht aan het aanplanten van bomen en struiken geschonken en de begraafplaats is in de loop der jaren verschillende keren opnieuw ingericht en aangeplant. Al in 1882 zijn er Iepen, Schietpopulieren en Lariksen geplant en bloemperken aangelegd. Rechte paden werden veranderd in de toen gangbare landschapsstijl en in 1925 vond er een herinrichting plaats.
Na de aantasting van de bestaande beplanting door het zoute water als gevolg van de inundatie in 1944, heeft landschapsarchitect Chris Broerse een nieuw inrichtingsplan voor de begraafplaats alsook voor de Bolwerken gemaakt. Broerse was hoofd van de plantsoenendienst in Amstelveen en heeft meegewerkt aan de aanleg van verschillende heemtuinen. Geboren in Serooskerke was hij bekend met de omgeving hier op Walcheren en hij creëerde de kastanjelaan, evenals de grote taxushagen waardoor groene kamers ontstonden.

Op het oudste gedeelte van de begraafplaats is nog veel te zien over het begraven in vroegere tijden, zoals de grafkelders. Deze grafkelders, geschonken door het gemeentebestuur, waren een nabootsing van het begraven in de kerk. Verder zijn er, afhankelijk van hoe vermogend iemand was, de eigen graven met soms fraaie grafzerken of tombes te zien, het in klasse begraven en tot slot het achterafgedeelte voor de armen. Ook is hier een gedeelte met oorlogsgraven.

In de laatste decennia is het groen op het oudste gedeelte flink toegenomen; er staan vele boomsoorten en struiken. Wilde planten gedijen goed; zo komen er verschillende orchideeën voor en wilde viooltjes, evenals de voorjaarsprimula’s.

Tijdens de wandelingen komen al deze onderwerpen uitgebreid aan de orde en worden de natuur, historie en cultuur met elkaar verbonden.

11 oktober 2023 - 14:00
Wanneer
woensdag 11 oktober 2023 14:00
Waar
P_Begraafplaats
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina