Parnassiavlak* Landschap

Parnassiavlak

Locatie

Oostvoorne, aan de Strandweg tegenover Sipkesslag. Ingangen vanaf de Strandweg en vanaf het fietspad over de Brielse Gatdam. Zie kaart

Beheerder

Zuid-Hollands Landschap

Historie

Met de afsluiting van de Brielse Maas door de Brielse Maasdam (rond 1950) en de Brielse Gatdam (rond 1965) kwam het Oostvoornse Meer tot stand. Het meer ligt tussen beide dammen en meet zo’n 3 bij 1,5 km. Na het instellen van het gewenste waterpeil viel in de zuidwesthoek van het meer een strandvlakte droog. Deze vlakte heeft de kenmerken van een primaire duinvallei (een stuk strand dat is afgesloten van de directe invloed van de zee). Een van de kenmerkende planten op de vlakte is de parnassia. Deze plant groeide al snel uitbundig en gaf het vlak zijn naam.

Parnassia Parnassia

 

Bijzondere kenmerken

Het Parnassiavlak is een rijkelijk met kruiden begroeid veld dat aan alle zijden omgeven is door dichte rijen bomen en struiken. Het heeft de kenmerken van een primaire duinvallei: kalkrijk, vochtig en voedselarm. Om vermesting en verzuring tegen te gaan, wordt de begroeiing van het vlak na het zomerseizoen grotendeels kort afgemaaid, waarna het maaisel wordt verzameld en afgevoerd. Ook worden waar nodig bomen en struiken teruggesnoeid. Hiermee wordt de bodem zo lang mogelijk voedselarm, kalkrijk en in het volle licht gehouden. Op het aldus beheerde vlak wordt successie in belangrijke mate voorkomen, zodat de kenmerkende plantengroei zoveel mogelijk in stand blijft.

Parnassiavlak

Flora

Het Parnassiavlak heeft de begroeiing van een primaire duinvallei, waarbij een speciale plek is weggelegd voor de plant parnassia die er in de zomer in groten getale bloeit. Parnassia heeft prachtige witte, lichtgroen generfde kelkblaadjes en ruikt zwak naar honing. Meer dan eens is parnassia geroemd en bezongen vanwege haar breekbare schoonheid.

Op het vlak groeien allerlei soorten cypergrassen of schijngrassen. Hieronder zijn diverse soorten die tot het geslacht zegge behoren ( onder andere herkenbaar aan een driekantige stengel), zoals zeegroene zegge, zilte zegge en valse voszegge, alsmede meerdere soorten biezen zoals gewone en slanke waterbies.

rondbladig wintergroen en moeraskartelblad Moeraskartelblad  en rond wintergroen

Andere veel voorkomende en/of kenmerkende planten op het Parnassiavlak zijn heermoes, kruipwilg, egelboterbloem, zilverschoon, gewone waternavel, zilt torkruid, grote ratelaar, stijve ogentroost, moeraskartelblad, kale jonker, rond wintergroen, teer guichelheil, herfstbitterling, slanke gentiaan, enz. enz. Kortom, te veel om op te noemen. En natuurlijk mogen de orchideeën niet worden vergeten: met name vleeskleurige orchis en moeraswespenorchis bloeien er zeer talrijk, terwijl de uiterst zeldzame groenknolorchis er ook voorkomt.

groenknolorchis Groenknolorchis

Fauna

In de bomen en struiken rond het Parnassiavlak komen diverse vogelsoorten voor. Denk bijvoorbeeld aan tjiftjaf, fitis, Cetti’s zanger, nachtegaal, zwartkop, tuinfluiter en diverse mezen. Regelmatig zie je, door de nabijheid van zee en meer, meeuwen, sterns en ganzen overvliegen. Ook laten buizerd en bruine kiekendief zich zien.

Van de zoogdieren zijn onder andere het ree, de vos, de wezel, en allerlei soorten muizen vertegenwoordigd. Door de vele bloeiende planten leven er ook veel insecten, waaronder de sikkelsprinkhaan.

Overige bijzonderheden

In de winter wordt in het Oostvoornse Meer een hoger waterpeil aangehouden dan in de zomer. Hierdoor staan gedurende enkele maanden per jaar de lagere delen van het Parnassiavlak onder water. Dit leidt tot een (nog) grotere diversiteit van planten op het vlak.

Parnassiavlak

sept. 2021  Erik de Boer

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina