mallebos_bosrand Landschap

Mallebos

Locatie

Het Mallebos bevindt zich aan de westzijde van Spijkenisse, begrensd door de Malledijk in het noorden en de Vierambachten boezem in het oosten en zuiden. Ten zuiden van het Mallebos ligt het Vogelenzangpark. Zie kaart

Beheerder

Staatsbosbeheer

Historie

Het Mallebos ligt hoofdzakelijk in een gebied dat al voor de 10e eeuw werd bewoond. Een onderdeel van het Mallebos is de oude polder Schiekamp. Het bos is in twee fasen aangeplant, een eerste deel in 1981, de rest in 1990. Het was in eerste instantie bedoeld als productiebos en had vanaf 2010 voor houtproductie moeten gaan zorgen. Die functie is geleidelijk buiten beeld geraakt. Zo zijn er in 1997 ook ruiterpaden aangelegd. Het bos is ongeveer 53 ha groot.

Mallebos

In bovenstaande afbeelding zijn de bostypen van het Mallebos weergegeven. Klik hier voor een vergroting.

Bijzondere kenmerken

Het Mallebos is een gebied met redelijk wat variatie, met bospercelen maar ook grasland en open water en rietland. In 2010 is de zogenaamde rietput uitgegraven, die zich nu ontwikkelt tot een soortenrijk moeras.

Het Mallebos heeft een ondertussen een hoge natuurwaarde gekregen, ook vanwege de natuurlijke oevers, paaikommen voor vissen en de nestwand voor ijsvogels.

Mallebos

Flora

Het is een afwisselend gebied met zowel gevarieerde bospercelen als in de polder Schiekamp ook een soortenrijk schraal grasland met soorten zoals echte koekoeksbloem, rietorchis, grote ratelaar, waterpunge en zeegroene zegge.

Grote ratelaar

Er is onderzoek gedaan door de Nederlandse Mycologische Vereniging naar de paddenstoelen. En die zijn er volop!! Ook verschillende, zeldzame, rode lijstsoorten kun je er tegen komen.

Mallebos paddenstoelen

Fauna

Dat het een afwisselend gebied is, blijkt ook uit een muizenonderzoek. Daarbij zijn exemplaren van de bosspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, noordse woelmuis, dwergmuis en bosmuis aangetroffen. Maar ook grotere zoogdieren, zoals reeën, kom je er regelmatig tegen. Het Mallebos is ook een rijk vogelgebied. Uit onderzoek blijkt dat er wel zo’n 90 soorten zijn waargenomen. Opvallend is ook de aanwezige reigerkolonie.

puttertje

Overige bijzonderheden

Het Mallebos is niet in zijn geheel toegankelijk. Het bekendste niet- toegankelijke stukje is het reigerbos. Hier heeft een kolonie blauwe reigers haar plaats gevonden. Vanaf de Konijnendijk en Malledijk is de kolonie goed te zien.

Momenteel (2020) worden er veel essen gekapt, i.v.m. de essentak ziekte. Dit geldt ook voor een aantal populieren, waarvan de boswachter aangeeft dat ze aan het eind van hun levensduur zijn. Het is bedoeling is dat de natuurwaarde verder wordt vergroot doordat er op de open plekken een gemengd loofbos, van eiken, linden en elzen terug komt.

Okt. 2020 Jaap van Elst

Ontdek meer over

Deel deze pagina