Hoekje Jans* Landschap

Hoekje Jans

Locatie

Op een steenworp afstand van de industriële drukte op de Maasvlakte ligt in een de uiterste Noordwesthoek van het Oostvoornse meer dit bijzondere natuurgebiedje.
Zie kaart

Beheerder

Hoekje Jans wordt beheerd door het recreatieschap Voorne Putten Rozenburg.

Historie

Het gebied bestaat uit een open vlak dat niet veel groter is dan een hectare dat wordt ingesloten door struweel, terwijl aan de zuidzijde zicht is op het meer. Het hoekje is ontstaan bij de inrichting van het Oostvoornse Meer in de zestiger jaren van de vorige eeuw tussen de noordoever en de Brielse Gatdam.
Het gebied is vernoemd naar een van de mensen die destijds betrokken was bij de inrichting van het Oostvoornse Meer.

Hoekje Jans

Bijzondere kenmerken

Het maaiveld niveau ligt niet ver boven het waterpeil in het meer, waardoor het altijd vochtig blijft. Het is dus een nat gebied waar vochtminnende planten het moeten hebben van de  zoete regenwaterbel die op het brakke water in de ondergrond drijft; de bel zal ook gevoed worden door water dat van de naastgelegen dijken afkomt. Ook in droge zomers zie je geen grote problemen door het zoute water in het Oostvoornse Meer. Het water in het meer is overigens niet “zee-“zout, maar brak. Het zoutgehalte wordt op peil gehouden door pompen die water uit het Beerkanaal naar binnen kunnen pompen.

Hoekje Jans

Flora

Op het open gedeelte komen een aantal bijzondere plantensoorten voor: diverse orchideeën waaronder de zeldzame  groenknolorchis die in juni en juli bloeit; deze is de afgelopen jaren toegenomen. De laatste telling kwam uit op zo’n 150 stuks. Daarnaast grote aantallen van de moeraswespenorchis, die in de duinen van Voorne sowieso veel voorkomt. Maar ook de brede orchis, vleeskleurige orchis en bijenorchis kun je er vinden.
Verder vind je er o.a. het moeraskartelblad, rode ogentroost, teer guichelheil.

groenknolorchis  Hoekje Jans

Fauna

In de bosschages die het terrein omgeven komen grote aantallen vogels voor zoals roodborst, putter, zwartkop, Cetti’s zanger, tjiftjaf en fitis.
Je kunt in dit gebiedje ook zo maar een ree tegenkomen of sporen daarvan, net als van konijnen en ook de vos is er gezien.

Overige bijzonderheden

Er is een vogeluitkijkpunt in het zuidelijke deel van Hoekje Jans aan de Brielse Gatdam; hier heb je zicht op het Oostvoornse Meer en een testlocatie van TNO met drijvende zonnepanelen bij Slag Baardmannetje.

Hoekje Jans uitkijkpunt

Okt. 2020 Nico Enthoven

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina