Groene Strand* Landschap

Groene Strand

Locatie

Oostvoorne, langs de Strandweg aan de kant van het Oostvoornse Meer. Ingangen bij HCR Het Wapen van Marion en tegenover CR De Duinrand. Zie kaart

Beheerder

Het Zuid-Hollands Landschap

groene strand

Historie

Het Groene Strand ligt aan de zuidzijde van de voormalige monding van de rivier de Maas, ter plekke de Brielse Maas geheten. Na de aanleg van de Nieuwe Waterweg eind negentiende eeuw, verloor de Brielse Maas zijn functie als voornaamste afvoer van het rivierwater naar zee. Door de sterk verminderde waterstroom veranderde de kust bij Oostvoorne van een erosiekust in een aangroeikust: er ontwikkelde zich een strandhaak met kleine duintjes in de riviermond. In de luwte van deze strandhaak ontstond een strandvlakte met veel riviersediment. De strandvlakte raakte begroeit en zo ontstond een groen strand, een begroeide vlakte aan zee.

Door de afsluiting van de Brielse Maas met de Brielse Maasdam (rond 1950) en de Brielse Gatdam (rond 1965) verdween bijna alle waterdynamiek uit het gebied, waarna het Groene Strand snel dichtgroeide. Tussen beide dammen ligt nu het Oostvoornse Meer met aan zijn zuidoever het Groene Strand. Door de afsluiting van de zee verdween ook het zoute water.

groene strand in de winter  Groene strand - lagune

Bijzondere kenmerken

Een groot deel (het oostelijke) deel van het Groene Strand bestaat uit een moerassige vlakte met voornamelijk riet. Dit deel is niet tot nauwelijks toegankelijk. Daarnaast is de strandhaak met zijn weelderig begroeide kleine duintjes nog altijd zichtbaar in het landschap. Langs de strandhaak liggen een aantal velden met fraaie namen als Plevierenvlak en Heelblaadjesvlak. Deze vlakken hebben de kenmerken van primaire duinvalleien met hun bijzondere begroeiing. Via een kreek en de zogenaamde lagune watert een deel van de Duinen van Oostvoorne af op het Oostvoorne Meer.

Flora

Een groot deel van het Groene Strand bestaat uit een rietmoeras met her en der eenstijlige meidoorn en wegedoorn. Op en rond de strandhaak vinden wij deze struiken ook, alsmede onder andere duindoorn, wilde liguster, gewone vlier, hondsroos en egelantier. Daarnaast vele kruiden waaronder slangenkruid, veldhondstong en glad parelzaad. De vlakken zijn bijzonder vanwege de aanwezigheid van diverse orchideeën zoals grote keverorchis, vleeskleurige orchis en moeraswespenorchis. Verder zien we daar bijvoorbeeld grote ratelaar, stijve ogentroost, rode ogentroost, heelblaadjes en watermunt.

groene strand

Fauna

Mede door de ligging aan het Oostvoornse Meer zijn er op en langs het Groene Strand vele soorten vogels te zien. Denk bijvoorbeeld aan grauwe gans, brandgans, knobbelzwaan, wilde zwaan, wilde eend, middelste zaagbek, dodaars, fuut, visdief, kokmeeuw, kluut, tureluur, nachtegaal, braamsluiper, fitis, tjiftjaf, Cetti’s zanger, kievit, bontbekplevier, bruine kiekendief en buizerd.

Van de zoogdieren zijn onder andere het ree, de vos, de wezel, de bunzing, de veldmuis, de dwergmuis, de huisspitsmuis en de noordse woelmuis vertegenwoordigd.

cetti's zanger

Overige bijzonderheden

Op het Groene Strand zijn twee vogeluitkijkpunten. Het ene bevindt zich op de punt van de strandhaak, het andere aan het eind van het wandelpad dat begint bij HCR Het Wapen van Marion. Beide punten kijken uit over de zogenaamde lagune waar zich vele soorten (broed)vogels bevinden.

Vanwege de waterkwaliteit wordt het Oostvoornse Meer brak gehouden. Hiertoe wordt zout water vanuit de Rotterdamse haven het meer ingepompt. Het brakke water leidt op de oevers tot de aanwezigheid van zouttolerante planten zoals melkkruid.

bord groene strand

sept. 2021  Erik de Boer

Ontdek meer over

Deel deze pagina