De Pan*

De Pan

Locatie

Duingebied in Voornes duin met ingang bij de parkeerplaats Rondeweiweg nabij huisnummer 15.
Zie kaart

Beheerder

Het beheer van het gebied is door schenking sinds 1927 in handen van Natuurmonumenten.

Historie

Het was een gebied van open duin met stuivend zand, onderdeel van de oude monding van het riviertje de Goote, dat begin 17e eeuw verzandde, waarna vervolgens duinvorming ontstond.
Achter de zeereep werd het een voor Voorne karakteristieke reliëf-en kalkrijk duin  met schaarse begroeiing en grazige duinvalleien.

In de 19e eeuw worden grote delen van de Voornse duinen begraasd door rundvee, waar in 1909 een einde aan komt, vanaf dat  moment wordt Voorne beplant met bomen om de verdere verstuiving van het eiland tegen te gaan.

Na onderzoek in 2003 bleek, dat de soortenrijkdom van de Pan sterk aan het teruglopen was, door verruiging, het uitsterven van de konijnen door de ziekte Myxomatose, maar niet in het minst doordat er  stikstof depositie plaats vond;  aanleg Maasvlakte en zure regen. Tijdens een proefproject in 2005 worden grote delen van de Pan gemaaid en geplagd.

duingebied De Pan  Schotse Hooglander

Vervolgens wordt in 2008 door onderzoek aangetoond, dat het Panpadproject gunstig is geweest voor het terugkeren van droge duingraslanden, de zgn. grijze duinen, met bijbehorende flora en fauna . Het duinterrein wordt sindsdien open gehouden door begrazing van Schotse hooglanders en door maaien.

Bijzondere kenmerken

Op de Panweg is er bestrating te zien, Dit is het werk van  de Duitsers, die de weg hebben bestraat om stellingen te kunnen bouwen, als versperring in het geval van een geallieerde aanval in de 2e wereldoorlog.
Er staan nu vrijwel geen  bunkers en stellingen meer in dit gebied. Alles is direct na de oorlog afgebroken en van de stenen zijn sociale woningen gebouwd in Rockanje.

Flora

Aan bloemen geen gebrek in de Pan, met name de paardenbloemsoorten zijn oververtegenwoordigd, maar ook het Duizendguldenkruid, het Slangenkruid, Tormentil, Grote Wederik, Brunel, Moeraswespenorchis, Bitterzoet,  Bont kroonkruid, Vleugeltjesbloem, Ossentong, Veldhondstong, Koningskruid, verschillende andere soorten orchissen, Zeepkruid, Heggenrank op de zeereep. Duindoorn, Meidoorn, Wegedoorn, Vlier, Egelantier, Hondsroos, Duinroos zijn te vinden op en vlakbij de zeereep, evenals ook Asperge en Peen, erfenis van de vroegere bewoners in de duinen.

Vlak bij de ingang kun je Ratelpopulieren en Balsempopulier, Eik, Esdoorn en gewone Populier e.a. vinden

flora in De Panvallei

vlierbloesem

Fauna

Verschillende Roodborsttapuiten zijn er te zien en horen gedurende het broedseizoen en met jongen. Uiteraard zijn er Graspiepers te horen alsmede Grasmussen in de zeereep, en Tjiftaffen en wat te denken van de Nachtegalen.
Een vossenfamilie heeft zich getoond in 2019. Zo af en toe zijn er  de vossenuitwerpselen te vinden.  De zeer zeldzame Rugstreeppad, en de Zandhagedis worden hier gevonden.
Verder zijn ook te zien verschillende vlindersoorten o.a. Oranje tipje, Icarusblauwtje, diverse Witjes, Gekartelde Aurelia

roodborsttappuit   rugstreeppad

Verdere bijzonderheden

De Panweg werd en wordt hoofdzakelijk gebruikt door de inwoners van Rockanje om de drukte naar het strand  van de beide slagen te ontlopen.

Okt. 2020 Els Jonkers- Groot

Deel deze pagina