Vogels

Cadeautjes voor onder de kerstboom

Ieder jaargetijde heeft zo zijn eigen attractie. En als je dit op onze regio betrekt en als vogelliefhebber bekijkt, blijkt dat we hier in het najaar en de winter dik verwend zijn. Nauwelijks bekomen van het grote aantal doortrekkers zitten we nu in een stabielere periode met de talrijke overwinteraars die onze kusten, binnenwateren en polders bevolken.

Stabiel moeten we maar met een korrel zout nemen. Met de vorst van afgelopen week zijn alle grenzen weer opengebroken en zakken vogels verder af. Meebewegend met de vorstgrens. Talloze mooie soorten zijn nu waar te nemen. Alleen al de ganzen die hier vertoeven met hun indrukwekkende , massale bewegingen van weiland naar water en terug, laag vliegend boven de dorpen is een genot voor iedere natuurliefhebber. Een schitterende stoffering van polder, meer en kust.

Voor een aantal soorten die hier nu te zien zijn wil ik uw aandacht vragen. Typische soorten die hier alleen in het najaar en de winter te zien zijn. Maar dit jaar met een zekere trefkans die niet onbenut mag blijven, als je wat moois wilt zien.

Hierbij mijn volgende tips voor onder de kerstboom. Combineer dit met een wens voor kerst aan uw geliefden zoals een goed vogelboek (nooit genoeg) of een nieuwe kijker en benut deze suggesties. U valt niet in een zwart gat in het nieuwe jaar!Blauwe kiekendief

Op het strand ten noorden van Ouddorp, het mannetje van de Blauwe kiekendief. Een zeldzame en erg fraaie roofvogel. Alleen in de winter hier te zien. In de zomer zijn er een beperkt aantal broedgevallen op met name de Wadden te vinden.

Bezoek de Paarse strandlopers op de Brouwersdam. Zeldzaam in Nederland, maar gewoon en in grote getale op deze plaats (bij de spuisluis en ten noorden daarvan). Overgevlogen uit het hoge noorden en nu hier te zien.

Voor wie dit allemaal te ver is: het Autostrand met Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken.

Rond de embryonale duintjes tussen paal 7.200 en 8.000 bivakkeert al enige weken een groepje Sneeuwgorzen. En nog dichter bij huis in de ruigten voor de strandopgang waar vroeger strandpaviljoen “de Zeemeeuw” stond, scharrelt een groep Strandleeuweriken. Moeilijk te zien, maar makkelijk te benaderen.

Zoek alle nadere informatie over deze vogels op in uw vogelgids en op internet en ga gewapend met deze voorpret op stap!

Ad ’t Hart (dec. 2022)

Ontdek meer over

Deel deze pagina