Landgoed Strypemonde

De naam Strypemonde is afkomstig van een brede kreek, de Strype, die hier in de middeleeuwen in zee uitmondde. Zoals ook andere kreken werd de Strype voor bescherming van het achterliggende land afgedamd. Delen van het landgoed herinneren hier nog aan: Sint Pietersdijk en Noorddijk, met daar tussen de kreekweiden. Restanten van oude dijkdoorbraken zijn nog goed zichtbaar. De vijver voor het huis; “de Schaapskooy” is eigenlijk een wiel (restant van een vroegere dijkdoorbraak)


Het jachthuis op Strypemonde is in 1930 gebouwd. Het vroegere landgoed had een oppervlakte van 2000 hectare. In de afgelopen eeuw zijn grote delen geschonken aan Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap. Het huidige landgoed telt nu nog 100 hectare.
Het landgoed Olaertsduin is ook een onderdeel geweest. De jachthuizen Olaertsduin en Strypemonde zijn Rijksmonumenten en de Schaapskooy is een gemeentelijk monument.
In het gebied staan veel bijzondere bomen, zoals de Metasequoia glyptostroboides. Men vindt hier een aantal soorten eiken die van verre komen. Ook komt de Tongvaren hier voor.

 

De vroeger bezitters van het landgoed waren reders, zij hebben veel stekken en zaden uit het buitenland laten komen en deze exoten en hun afstammelingen gedijen nog steeds nog goed. De diverse oude bomen maken het landgoedbos tot een geliefde plek voor onder meer bosuilen, ransuilen en spechten.
Op de oude, dode boomstammen kan men in het najaar veel paddestoelen tegenkomen.
Het gebied is met uitzondering van het privé-terrein in beheer van natuurmonumenten en vrij toegankelijk. Via het Kreekpad of het Bezoekerscentrum Tenellaplas kan men in het gebied komen.
Het Landgoederenpad loopt door dit terrein, via deze route heeft men een mooi zicht op de vroegere jachthuizen Olaertsduin en Strypemonde.


Informatie en wandelroutes bij het bezoekerscentrum Tenellaplas. Duinstraat 12 A. 3235 NK Rockanje. Tel. 0181483909