Voorne Putten Rozenburg
Natuur
Op
zaterdag07aug202109:30

Wandeling Kwade Hoek en duinen van Goeree

De Kwade Hoek is een uniek natuurgebied, gelegen op de kop van Goeree. In dit buitendijkse dynamische getijdengebied heeft het zeewater nog altijd vrij spel. We wandelen onder andere over het laarzenpad en over het strand langs de vloedlijn. In de duinen vinden we natte en droge duinvalleien met een grote diversiteit aan planten en vogels.

We starten om 9.30 uur op de parkeerplaats van de Kwade Hoek, Oostdijkseweg-Het Plaatje, Goedereede. Neem wat te drinken mee: er is onderweg vast gelegenheid dit te nuttigen.
Aanmelden is verplicht via erik.adeboer@outlook.com

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van IVN VPR,
Erik de Boer
Tel. 06 – 19019010

Algemene informatie

zaterdag 7 augustus 2021 - 09:30