Terugblik

Onder deze rubriek zijn onder andere de verslagen van activiteiten ondergebracht. Verslagen gerelateerd aan de werkgroepen zijn bij de betreffende werkgroep opgenomen.

De stukken van onze algemene ledenvergadering van 8 maart 2018 zijn (m.u.v. de financiële jaarcijfers) bijgaand als pdf-files opgenomen.