Terugblik

Onder deze rubriek zijn onder andere de verslagen van activiteiten ondergebracht. Verslagen gerelateerd aan de werkgroepen zijn ook bij de betreffende werkgroep opgenomen.

De stukken van onze algemene ledenvergadering van 27 februari 2019 zijn (m.u.v. de financiële jaarcijfers) bijgaand als pdf-files opgenomen

agenda ledenvergadering 2019notulen 8 maart 2018jaarverslag 2018 secretarisrealisatie activiteiten 2018scholenwerkgroep 2018plantenwerkgroep 2018uilenwerkgroep 2018werkgroep natuur, landschap en milieu 2018 concept notulen 2019

Rondje om de vijver in het kader van het Zomerfestival Voerendaal.  Zie onderstaand verslag van deze activiteit

Rondje om de vijver 2019

Natuurbeleving op Maat 18 september 2018. Onderstaand een verslag van deze activiteit.

nattuurbeleving op maat