Terugblik

Onder deze rubriek zijn onder andere de verslagen van activiteiten ondergebracht. Verslagen gerelateerd aan de werkgroepen zijn ook bij de betreffende werkgroep opgenomen.

Een terugblik op 2021 is onderstaand te vinden

terugblik 2021

De jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft op 6 oktober 2021 plaatsgevonden. De diverse jaarstukken 2020 (m.u.v. de financiële jaarstukken) zijn onderstaand opgenomen. In deze jaarvergadering zijn onder meer het Huishoudelijk Reglement met bijlagen en de contributie 2022 unaniem vastgesteld.

agenda 2021notulen 2020huishoudelijk reglementomgangsregels

jaarverslag secretaris 2020

realisatie activiteiten 2020jaarverslag 2020 uilenwerkgroepverslag plantenwerkgroep 2020jaarverslag 2020 scholenwerkgroepnotulen 6 oktober 2021

 

Een (fotografische) impressie van het Ommetje Hemelrijk in het kader van het Zomerfestival Voerendaal 2020 is onderstaand als pdf opgenomen

ommetje Hemelrijk

De stukken van onze algemene ledenvergadering van 11 maart 2020 zijn (m.u.v. de financiële jaarcijfers)  onderstaand als pdf-files opgenomen.

agenda 2020notulen 27 februari 2019jaarverslag secretaris 2019realisatie activiteiten 2019scholenwerkgroep 2019uilenwerkgroep 2019plantenwerkgroep 2019notulen 11 maart 2020

Rondje om de vijver in het kader van het Zomerfestival Voerendaal.  Zie onderstaand verslag van deze activiteit

Rondje om de vijver 2019

Natuurbeleving op Maat 18 september 2018. Onderstaand een verslag van deze activiteit.

nattuurbeleving op maat