Terugblik

Onder deze rubriek zijn onder andere de verslagen van activiteiten ondergebracht. Verslagen gerelateerd aan de werkgroepen zijn ook bij de betreffende werkgroep opgenomen.

De stukken van onze algemene ledenvergadering van 8 maart 2018 zijn (m.u.v. de financiële jaarcijfers) bijgaand als pdf-files opgenomen.

agenda jaarvergadering 2018

jaarverslag secretaris 2017realisatieactiviteiten 2017notulen vergadering 8 maart 2017activiteiten scholenwerkgroep 2017verslag PWG 2017verslag uilenwerkgroep 2017verslag werkgroep Natuur, Landschap en Milieu 2017

Natuurbeleving op Maat 18 september 2018. Onderstaand een verslag van deze activiteit.

nattuurbeleving op maat