Lezing over de Wolf

Op woensdag 29 maart verzorgt Olaf Op den Kamp van de Zoogdierenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg voor IVN Vijlen-Vaals een lezing over de Wolf.

De Wolf is een dier dat sommige mensen onterecht schrik aanjaagt en anderen ontzettend boeit. Wolven verdwenen aan het eind van de 19e eeuw uit Nederland, maar zijn in allerlei oude plaatsnamen, zoals Wolfshuis, Wolfhaag, Wolfheze en Wolfskop, nog bewaard gebleven. Het samenleven van mens en Wolf, zoals dat eeuwenlang gebeurde, zijn we de afgelopen 150 jaar verleerd. Wolven kennen we uit de dierentuin en uit sprookjes als Roodkapje en de Wolf en de Zeven geitjes. In horrorfilms worden Wolven als slecht uitgebeeld en veranderen ze vaak zelfs in weerwolven. Dit zorgt onterecht voor een verkeerd beeld van dit indrukwekkende roofdier.

Wolf (foto Olaf op den Kamp)

Wolven hebben namelijk een belangrijke functie in het ecosysteem. Ze sturen de populatie prooidieren en hebben zelfs invloed op het ecosysteem. Niet enkel door directe predatie, maar ook doordat de aanwezigheid van een Wolf ervoor zorgt dat prooidieren liever in de dekking blijven in plaats van in het open veld te foerageren. Zo kunnen kortgegraasde hertenweitjes opnieuw tot bloei komen en kunnen hier weer allerlei insecten en andere dieren leven. Ook worden door hoefdieren veel jonge boompjes zodanig aangevreten dat ze niet tot wasdom kunnen komen. De aanwezigheid van Wolven kan op dit soort plekken leiden tot het herstel van het bos.

Op veel plekken werden Wolven vroeger bestreden met gif, klemmen en vangkuilen. Daardoor zijn de Wolven lange tijd teruggedrongen tot het centrum van Europa. De wolvenpopulatie in Europa groeit en rukt steeds verder naar Nederland op. Zo leven er in Duitsland op geringe afstand van Nederland al meerdere Wolven en werd in 2015 de eerste wilde Wolf in Nederland waargenomen. In 2019 werden de eerste jonge Wolven in Nederland geboren. Deze bevinden zich vooral op de Veluwe en hebben voor Limburg weinig relevantie. De Duitse en Belgische populaties echter duidelijk wel. Wolven uit de populaties in Belgisch Limburg, de Eifel, de Ardennen en de Hoge Venen bezoeken regelmatig onze provincie of trekken erdoorheen, op zoek naar een nieuw leefgebied.

Een wolvenroedel leeft op korte afstand van de Nederlandse grens op een militair oefenterrein in Belgisch-Limburg. In de Ardennen verscheen in 2011 de eerste Wolf en sinds 2019 is er een roedel in de Hoge Venen. Juist vanwege de enorme territoria van de Wolf is de bescherming ervan ook een Europese zaak.

Natuurlijk gaat het in de lezing over Roodkapje en over de Zeven geitjes, maar ook over de functie die de Wolf als toppredator in de natuur heeft. Wat staat er allemaal op het menu van de Wolf ? Hoe leeft de Wolf en wat betekent zijn komst voor ons en onze huisdieren? Hoe kunnen we met relatief eenvoudige middelen onze schaapskuddes beschermen tegen deze beschermde diersoort. Hoe gaat men in Oost-Duitsland om met de populatie Wolven die daar leven? En welke regels gelden er voor een wandeling in het bos. Ook op deze aspecten wordt getracht tijdens de lezing inzicht te verschaffen.

Aanvang: 19.30 uur in Café-Restaurant Bergzicht, Vijlenberg 55, 6294 AR Vijlen. Duur van de lezing is ongeveer 2,5 uur. Aanmelding verplicht bij IVN Vijlen-Vaals via ivnvijlenvaals@gmail.com

Waar
Bergzicht Vijlen
Vijlenberg 55
6294AR Vijlen
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina