Lidmaatschap

Lidmaatschap

Onderstaand, de tabel met de contributiebedragen.
Gelieve de contributie vóór het begin van het betreffende jaar over te maken.

IVN-lid € 15,00
IVN-lid met huisgenoot € 20,00
IVN-jeugdlidmaatschap tot 18 jaar €   3,00

Om de kosten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden maken wij geen gebruik meer van acceptgiro’s. Wij verzoeken u het van toepassing zijnde bedrag over te maken, onder vermelding van “contributie 202…” op: NL49 RABO 0155 6923 21 t.n.v.  IVN Vijlen-Vaals