Wandel eens over het Bert Bospad!

Wandel eens over het Bert Bospad!

Vecht en Plassengebied 15 december 2019

Het prachtige Bert Bospad in de Vechtstreek voert je dwars door de zompige Westbroekse Zodden. De wandeling gaat door de moeraslanden van de Tienhovense Plassen waar veel vogelsoorten broeden. 

Over Bert Bospad

Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie pagina 127-135). De Westbroekse zodden zijn een mooi voorbeeld van de laagveenmoerassen van West-Nederland. Tijdens deze korte wandeling zie je alle stadia van de verlanding van het open water in de petgaten: van drijftillen en trilvenen tot moerasbos. Je hebt ook een goede kans op moerasvogels als Zwarte stern en Purperreiger. De route start op de Kerkdijk 89 te Westbroek, zie verder op de routeomschrijving.

IVN route app:

Je kan deze route ook offline wandelen of fietsen met de IVN routes app die je kunt downloaden in de verschillende app stores.

Tip: Draag waterdichte schoenen en een oude broek.

Deel deze pagina