Nieuws uit het bestuur

Vecht en Plassengebied 19 juli 2023

Het bestuur van IVN Vecht en Plassen zit nooit stil. Echt waar! Ze zijn altijd bezig met het reilen en zeilen van de vereniging. Maar hé, waar zijn ze eigenlijk zo druk mee? Hieronder vind je een kort verslag van de bestuursvergadering van 22 juni 2023, waar we een aantal interessante punten hebben besproken. Om het wat overzichtelijker te maken, hebben we de onderwerpen in dit stukje op thema gegroepeerd.

 

Activiteiten – Samen aan de slag met andere organisaties

We hadden het plan om meer samen te werken met andere (natuur)organisaties, om IVN V&P nog bekender te maken en elkaar te versterken. En wat blijkt? Het is allemaal veel sneller gegaan dan verwacht! We werden zowaar benaderd door verschillende organisaties. Mooi, toch?

 

Fotosafari Vredegoed

Op 27 mei hebben we een super geslaagde fotosafari georganiseerd met het Streekmuseum Vredegoed. Marieke Jansen, een eerstejaars studente aan de school voor Journalistiek, heeft er zelfs een te gek filmpje van gemaakt. Bekijk het hier.

 

Tweetakt festival

We hebben als IVN V&P meerdere rondleidingen gegeven op Fort Ruigenhoek als onderdeel van het Tweetakt Festival. Klik hier voor meer informatie.

Het was behoorlijk last-minute, maar dankzij onze voorzitter Hans, Corrie, Joke en Titia hebben we het toch voor elkaar gekregen. Het festival wil ons volgend jaar zelfs weer hebben. Nou, daar zeggen wij geen nee tegen!

 

Boompjesdag Vredegoed?

De Natuurcursus is van plan om in het najaar samen met Vredegoed en Bert van de Tol een Boompjesdag te organiseren. En nee, we gaan geen boompjes planten, maar juist weghalen uit het nieuwe natuurgebied van Bert van de Tol. Het wordt ook een afsluitende dag voor alle (oud) deelnemers aan de natuurcursus, maar natuurlijk zijn alle leden welkom. Binnenkort volgt er meer nieuws hierover. Voorlopige datum is zaterdag 28 oktober, zet hem in je agenda.

 

IVN Regio en landelijk

Regulier overleg

Als IVN afdeling doen we mee met het IVN Regio Utrecht overleg, ca. 5x per jaar. We komen dan onze collega bestuursleden tegen van de andere tien IVN afdelingen in de regio Utrecht. Vanuit een meer bestuurlijk overleg zijn we sinds vorig jaar opgeschoven richting samen werken en vooral uitwisselen van informatie en kennis.

 

Ontmoetingsdag 30 september

In het kader van samenwerking en uitwisseling met alle leden van provincie Utrecht zijn we bezig met het organiseren van een ontmoetingsdag op 30 september in het Beaufort Huis bij Austerlitz. ‘s Ochtends staat de uitwisseling van kennis op het programma, speciaal voor bestuursleden, en ‘s middags hebben we praktische workshops voor (actieve) leden. Binnenkort volgt meer informatie. Zet 30 september alvast in je agenda!

 

Thema Beleidsbeïnvloeding

Op 14 juni hebben we met een aantal afdelingen gesproken over het beïnvloeden van beleid. Wat een verschillen kwamen we tegen! Sommige afdelingen houden de gemeentes nauwlettend in de gaten als het om natuuronderwerpen gaat. Ze hebben regelmatig overleg, dienen zienswijzen in en starten zelfs rechtszaken als het nodig is. En dan hebben we afdelingen zoals de onze, die zich voornamelijk richten op educatie.

 

We zien wel dat er redenen zijn om toch meer actief te zijn qua beleidsbeïnvloeding:

· Het is handig om te weten wat er speelt, door contact te onderhouden met b.v. de gemeenteraad, de wethouders en natuurinstanties in ons gebied;

· Als er concrete plannen zijn dan kan een IVN Afdeling namens inwoners optreden, omdat IVN qua gebied een belanghebbende is;

· Als er plannen opgesteld worden die grote gevolgen kunnen hebben in ons gebied, dan spelen we zeker een rol.

 

Voorzichtige conclusie is dat het voor onze afdeling toch wel handig is om te weten wat er speelt en dan verder kijken of we een rol willen of moeten spelen. Dat betekent dat het hebben van contacten met de diverse instanties van belang is. En misschien hebben we die contacten al in onze afdeling?

 

Daarom een oproep om te je te melden als je contact hebt op bestuurlijk niveau met de gemeentes of andere instanties die bij de natuur in ons gebied betrokken zijn. Graag een mailtje naar: secretariaat@ivnvechtplassen.nl

 

Communicatiewerkgroep

Tenslotte nog in het kort de stand van zaken uit de Werkgroep communicatie:

· Aleysha Korver is ons team komen versterken (welkom!) en zij gaat zich vooral bezighouden met social media;

· We hebben een mail gestuurd naar alle werkgroepen met voorgestelde mailadressen om alles op orde te krijgen. We horen graag jullie reacties!

· Overzetten van de oude mailadressen gaat stap voor stap, maar we zijn goed op weg;

· We willen graag een globale jaarplanning opstellen voor de communicatie, die we per kwartaal kunnen bijwerken. Zo weten we wanneer we wat moeten publiceren. Lekker overzichtelijk!

 

Zo, dat was weer een flinke lijst. Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet en neem gerust contact op met onze secretaris via secretariaat@ivnvechtplassen.nl

 

Tot de volgende update, namens het bestuur, Kees Goossen

Deel deze pagina