Overig

Nieuws uit de Vereniging

Vecht en Plassengebied 30 oktober 2023

►Nieuws uit het bestuur

Afgelopen 11 oktober zijn we als bestuur weer bij elkaar geweest. Hier een korte samenvatting.

Commelinhof

Als vereniging doen we het beheer van de Commelinhof tuin (https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/de-commelinhof/) in Park Vechtenstein. Er is dringend hulp nodig bij het beheer anders kunnen we de tuin niet goed bijhouden. Ondanks allerlei eerdere oproepen hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld om mee te helpen. We besluiten daarom om dit als apart onderwerp mee te nemen op onze geplande activiteiten / gidsen vergadering van 26 oktober (zie verder in dit nieuwsbericht).

Communicatie

De communicatiewerkgroep is bezig een ansichtkaart met QRcode te ontwikkelen die we kunnen gebruiken bij excursies en ook achter kunnen laten bij buurthuizen e.d. De eerste versie is af en dat is de ansichtkaart voor de werkgroep Stadsnatuur. Op dezelfde manier willen we meer verschillende ansichtskaarten ontwerpen voor de verschillende werkgroepen. Verder moet op onze website een pagina komen hoe het donateurschap werkt. In de volgende communicatie werkgroep vergadering gaan we nog even goed de onderlinge taakverdeling doornemen rekening houdend met ieder zijn beschikbaarheid en zijn mogelijkheden.

De nieuwe ansichtkaart voor Stadsnatuur:

Museum Vredegoed

We gaan in overleg met Museum Vredegoed i.v.m. huur en afrekening consumpties. Zeker nu we wat vaker willen samenwerken met Vredegoed willen we goede (financiële) afspraken met elkaar maken.

Agenda

De nieuwjaarsreceptie is op zondag 14 januari 2024 en de nieuwe ledendag op zondag 10 maart 2024.

►Activiteiten / gidsen vergadering

Op 26 oktober hebben we met ruim 20 actieve vrijwilligers gebrainstormd over onze excursies en activiteiten. Vooraf hadden de werkgroepen hun (excursie) plannen voor 2024 al opgestuurd. We begonnen de avond met een update aan de actieve leden over allerlei actuele lopende zaken w.o.  communicatie en de kersvers ontworpen ansichtkaart die je mee kunt geven bij excursies. Na een korte presentatie van Lolke Stelwagen met een beeld van de potentiële doelgroepen in ons gebied zijn we in drie groepen uiteen gegaan met de volgende onderwerpen:

  • Commelinhof: hoe kunnen we mensen enthousiasmeren om in de Commelinhof te komen werken;
  • Nieuw activiteiten binnen onze vereniging: welke nieuwe activiteiten we kunnen organiseren , bijvoorbeeld meer activiteiten specifiek in Leidsche Rijn of nieuwe excursies of lezingen;
  • Samenwerkingsactiviteiten: denk aan Tweetakt festival, Museum Vredegoed en samenwerkingen met andere verenigingen en instanties in ons gebied.

Daarna hebben we met elkaar de samenvatting van elke groep besproken. En daarbij kwamen hele goede en bruikbare ideeën voorbij. Daar gaan we zeker mee verder. Al met al een leerzame en productieve avond. En ook een avond waarbij we weer eens goed met elkaar konden bijpraten. De activiteiten agenda van 2024 gaan we nu verder invullen zodat we deze hopelijk de komende maand kunnen gaan publiceren. 2024 wordt een heel actief jaar als het aan ons ligt!

Heb je nog vragen of opmerkingen over dit nieuwsbericht? Aarzel niet en neem gerust contact op met onze secretaris via secretariaat@ivnvechtplassen.nl

Tot de volgende update, namens het bestuur, Kees Goossen

Ontdek meer over

Deel deze pagina