Privacy Beleidsplan

Privacy Beleidsplan IVN afdeling Tilburg

  • Persoonsgegevens inzake lidmaatschap en donateurschap worden in een bestand bewaard (Procurios) dat wordt onderhouden door het Landelijk IVN. IVN heeft een verwerkersovereenkomst met de bouwer van Procurios. Hierbij wordt verwezen naar het Privacy Statement van het landelijk IVN. (www.ivn.nl)
  • Binnen de afdeling Tilburg is de ledenadministrateur verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Bestuursleden hebben als enigen leesrechten op de database van Procurios.
  • Persoonsgegevens inzake inschrijvingen voor cursussen, opleidingen en andere activiteiten worden verzameld via webformulieren die door de ledenadministrateur worden beheerd. Na bëindiging van de cursus/opleiding of activiteit worden de inschrijfgegevens vernietigd. De inschrijver ontvangt altijd een kopie van de inschrijfgegevens. De inschrijfgegegevens worden beschikbaar gesteld aan de coördinator van de cursus/opleding of activiteit en zij dienen zich ook aan de AVG regels te houden. De gegevens worden bewaard op een Google-drive welke alleen voor het bestuur toegankelijk is. Een kopie van de gegevens wordt door de ledenadministrateur op een met wachtwoord beveiligde externe harde schijf bewaard.
  • Aanmeldingen voor de Nieuwsbrief en het verenigingsblad "De Linde" verlopen via het mailingprogramma van "Laposta" . Een verwerkersovereenkomst met "Laposta" is reeds afgesloten. De gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief en "De Linde" en de aanmelder is zelf verantwoordelijk voor de invoer en verwijdering van zijn of haar gegevens.
  • Er worden geen bijzondere gegevens bewaard zoals gegevens over gezondheid, religie e.d.
  • Er zijn en worden geen afspraken gemaakt met externe partijen zonder verwerkersovereenkomst.
  • Zodra er sprake is van een datalek zal de ledenadministrateur het bestuur en betrokkenen hierover inlichten.
  • De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Vragen over het beleidsplan over privacy kunnen gesteld worden via ledenadministratie@ivntilburg.nl