Natuurfotografie

Doel van de werkgroep:

  • Op een aangename manier aan natuurbeleving te doen door middel van het maken van foto's en dia's in en van de natuur in de breedste zin. 
  • Het geproduceerde materiaal zodanig bewerken dat het gebruikt kan worden voor het geven van lezingen, cursussen etc.
  • Het ondernemen van activiteiten om zichzelf verder te bekwamen op alle gebieden van natuurfotografie en visuele presentaties.


Wat doen de leden van de werkgroep natuurfotografie?

Uiteraard maakt men foto's . Daarbij richt men zich voornamelijk op de seizoensaspecten van onder andere de volgende natuurgebieden:

  • De Brand
  • Het Ooiervaarsnest
  • Gorp de Leij
  • Moerenburg
  • Huis ter Heide

Daarnaast legt men de activiteiten van de overige werkgroepen vast, verzorgt men presentaties bij lezingen en cursussen en houdt men fotopresentaties voor eigen leden.

Ook andere werkgroepen kunnen de hulp van deze werkgroep inschakelen.

Vanwege de omvang van de groep, in relatie tot de beschikbare ruimte en te organiseren activiteiten, hebben we op dit moment een wachtlijst voor het toetreden aan de werkgroep.

natuurfotografie@ivntilburg.nl