Lidmaatschap Tilburg

Contributie - donateurschap

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2012:

  • € 25,00  voor hoofdleden
  • € 12,50  voor bijleden
  • €   6,25  voor huisgenootleden

Alle bedragen worden berekend over een kalenderjaar en opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 november van het jaar van opzegging te worden gemeld bij de penningmeester.

Aanmeldingen en wijzigingen dienen digitaal te worden gemuteerd. Ga hiervoor naar: het online aanvraagformulier

Ja, ik word lid!

  • € 50,00 Lid JeugdNatuurGroep

De contributie wordt berekend op basis van een schooljaar. Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 augustus van het schooljaar te worden gemeld bij de penningmeester.
Op dit moment is er geen JeugdNatuurGroep actief

  • € 20,00 of meer voor Donateurs

Aanmeldingen donateurs kunnen via  onderstaand formulier gedaan worden.

Klik op

inschrijfformulier_donateur_ivn.pdf

om het downloaden te starten. Het formulier kan alleen worden gelezen en geprint met AcrobatReader.