Lidmaatschap Tilburg

Contributie - donateurschap

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2022:

  • € 24,00  voor hoofdleden
  • € 12,50  voor bijleden
    als je bij 1 afdeling al "Hoofdlid" bent mag je bij een andere afdeling "Bijlid" worden
  • €   6,25  voor huisgenootleden

Ja, ik word lid!

  • € 20,00 of meer voor Donateurs

Aanmeldingen donateurs kunnen via  penningmeester@invtilburg.nl gedaan worden.

Beëindigen limaatschap:

Alle bedragen worden berekend over een kalenderjaar en opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 november van het jaar van opzegging te worden gemeld bij de penningmeester@invtilburg.nl.