Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en coördinatoren van de werkgroepen.

Voorzitter
Vacant
bestuur@ivntilburg.nl

 

Secretaris
Jac Smeijers
secretariaat@ivntilburg.nl

 

Penningmeester
Vacant
Financiëel administrateur
Jos Bertens

NL 36 TRIO 0338 9423 19
t.n.v.. IVN afdeling Tilburg
penningmeester@ivntilburg.nl

 
Bestuurslid
Ria Jespers
06-13350065
bestuur@ivntilburg.nl
Ria Jespers

Bestuurslid
vacant

 
Coördinator wandelingen op aanvraag
Ria Jespers
06-13350065
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl
 

Coördinator openbare wandelingen
Fred Vermaat
ivnopenbarewandeling@ivntilburg.nl

Fred Vermaat
Coördinator Inloopavonden en activiteiten IVN Kelder
Vacant
kelderwerkgroep@ivntilburg.nl
 
 
Coördinator Publiciteit
Vacant
Vervanging door Ria Jespers
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl
 
 

Coördinator Redactie
"De Linde", Website en Nieuwsbrief.
Willy Weijtmans

Redactielid:
Elly Poppe - Stolk
redactie@ivntilburg.nl
 

W. Weijtmans

Coördinator Cursussen
Vacant
Coördinator Natuurcursus
Andrea Dekkers
andreadekkers1967@gmail.com
tel. 06-51962211

 
Coördinator Natuurfotografie
Is een roulerend coördinatorschap
natuurfotografie@ivntilburg.nl