Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en coördinatoren van de werkgroepen.

Voorzitter
Vacant
bestuur@ivntilburg.nl
 

 

Secretaris
Andrea Dekkers
Waalwijkseweg 12
5071 RK Udenhout
Tel:06-51962211
secretariaat@ivntilburg.nl

Andrea Dekkers

Financiëel administrateur
Jos Bertens

NL 36 TRIO 0338 9423 19
t.n.v.. IVN afdeling Tilburg
penningmeester@ivntilburg.nl

 
Bestuurslid
Ria Jespers
06-13350065
bestuur@ivntilburg.nl
 
Ria Jespers
Coördinator wandelingen op aanvraag
Ria Jespers
06-13350065
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl
 
Ria Jespers

Coördinator openbare wandelingen
Fred Vermaat
ivnopenbarewandeling@ivntilburg.nl
 

Fred Vermaat
Coördinator Inloopavonden en activiteiten IVN Kelder

kelderwerkgroep@ivntilburg.nl
 
 
Coördinator Publiciteit
Vacant
Vervanging door Ria Jespers
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl
 
 

Coördinator Redactie
"De Linde", Website en Nieuwsbrief.
Willy Weijtmans

Redactielid:
Elly Poppe - Stolk
redactie@ivntilburg.nl
 

W. Weijtmans
Coördinator Cursussen
Vacant

 
 
Coördinator Natuurfotografie
Is een roulerend coördinatorschap
natuurfotografie@ivntilburg.nl