ANBI

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14 


Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2020

Theo Verheijen voorzitter, Riet Vrancken, Jeanine Busing secretaris,   en Ivo Welzen bestuurslid

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

Jaarverslag IVN Stein 2019.

Algemeen

In het jaar 2019 zijn bestuur en medewerkers volop bezig geweest in en rond het NEC en onze heemtuin. In het gebouw werden dit jaar weer een aantal zaken opgeknapt en/of vervangen. Zo heeft een kleine ploeg medewerkers de medewerkersruimte van ons gebouw een schilderbeurt gegeven hetgeen weer zorgt voor een frisse uitstraling. Daarnaast heeft IVN Stein in het afgelopen jaar een aantal leuke en educatieve evenementen georganiseerd en belangstellenden vonden ook dit jaar weer de weg naar onze prachtige heemtuin. Bestuur Op 1 januari 2019 werd het bestuur gevormd door Theo Verheijen, voorzitter, Riet Vrancken, penningmeester, Ivo Welzen, algemeen bestuurslid en Hanna van der Avert, secretaris. Bij de algemene ledenvergadering van dit jaar heeft Hanna haar functie als secretaris neergelegd en heeft Jeanine Busing medio april, in afwachting van haar officiële benoeming tijdens de ALV in 2020, de taken van Hanna als aspirant secretaris overgenomen. Het bestuur kwam 1x per maand bijeen. In 2019 is er 2x een bijeenkomst belegd met de medewerkers om de lopende zaken en plannen te bespreken. Tijdens de ingelaste ledenvergadering, die in maart plaatsvond, werden de gewijzigde statuten goedgekeurd. Het bestuur nam tevens deel aan de regionale vergaderingen van IVN- Westelijke Mijnstreek.

Contact Gemeente Stein

Twee maal per jaar is er een regulier groenoverleg met de betrokken wethouders over de buitengebieden van de gemeente Stein. In mei 2019 is er contact met de gemeente geweest betreffend de slechte staat van de toegangsweg naar ons NEC gebouw. De gemeente heeft vervolgens de toegangsweg geëgaliseerd.

Educatie

In 2019 heeft IVN - Regio Westelijke Mijnstreek een jaar lang gewerkt met het thema ” Bomen over Bomen”. Een gevarieerde reeks aan activiteiten (lezingen, mini-cursus, excursies, wandelingen, Boomfeestdag) werd gedurende het hele jaar aangeboden.

Wandelingen

* Iedere derde woensdag van de maand verzorgde het wandelteam van IVN Stein een aantrekkelijke Natuur-en Cultuurwandeling. Er was een goede afwisseling tussen de zwaarte van het parcours, de wandelingen waren gemiddeld 15 km lang en werden door een groep van gemiddeld 20 wandelaars per wandeling bezocht. Dit jaar werden er weer een aantal wandelroutes gelopen, bijvoorbeeld: Kelmond-Geverik, Vijlen-Epen, Richterrich net over de grens bij Aken, Eijsden- Mescherheide, etc. Wij danken de leden van de werkgroep voor hun inzet om deze wandelingen te organiseren. *Naast onze Natuur-en Cultuurwandelingen werden er vier regiowandelingen georganiseerd door de zeven IVN’s in de Westelijke Mijnstreek. Op 19 mei werd een van deze regiowandelingen organiseerde door IVN Elsloo en IVN Stein. Ondanks de regen was het een interessante en educatieve wandeling. 2

 

Samenwerking met andere verenigingen

* Stichting Egelopvang Stein. De samenwerking met de Stichting Egelopvang verliep goed. Er was regelmatig een gezamenlijk overleg met betrekking tot de algemene gang van zaken. Belangrijk is dat zowel IVN Stein als de egelopvang elkaar versterken in hun activiteiten.

* Paddenstoelen Studiewerkgroep Limburg (PLS). Dit jaar werd er een paddenstoelencursus georganiseerd. De samenwerking met de PSL verliep bijzonder goed.

Beheer en onderhoud

*De buitenverlichting werd wegens verduurzaming en veroudering aangepast. De verlichting van de bovenverdiepingen het NEC werd vernieuwd.

*Het metselwerk aan de muur van de berging is vakkundig gerepareerd.

*In april werd er een lekkage aan de waterval in onze heemtuin geconstateerd. De folie onder de waterval is vernieuwd en de waterval weer gerepareerd. Dit jaar werden er diverse kleinere reparaties en vernieuwingen in het NEC doorgevoerd. Dankzij een kleine groep medewerkers zijn al deze werkzaamheden gerealiseerd.

Activiteiten

* 13 maart Boomfeestdag. Leerlingen van basisschool Kerensheide waren betrokken bij het planten van bomen bij Kerensheide- Poort van Stein. Ondanks het grote modderballet werd het een geslaagde activiteit. De leerlingen van basisschool De Avonturijn waren in Nattenhoven actief bij het snoeien van het groen. Onder het genot van een glaasje appelsap en wat lekkers werd het een koude maar informatieve activiteit.

* 23 maart IVN Doe-dag. IVN Stein organiseerde een doe-dag bestemd voor leden en buitenstaanders om gezamenlijk de tuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Een aantal enthousiaste natuurvrienden ging aan de slag in onze heemtuin.

* 14 april opening tuinseizoen. De opening van het tuinseizoen stond in het teken van “Vogels” en de feestelijke opening van de, door onze vakbekwame medewerkers gemaakte, vogelkijkwand. Bovendien was er in ons NEC een mooie expositie over opgezette vogels. Ook de egelopvang had deze dag zijn deuren geopend. Wij mochten ca. 75 bezoekers verwelkomen.

* 4 mei Fuchsiavereniging “t ’Belleke” stekkendag. Het werd weer een kleurrijke dag.

* 5 mei MeifeStein. Ook dit jaar was IVN Stein weer present tijdens de jaarlijkse mei markt in oud Stein. Er werden nestkastjes en zoekkaarten verkocht. Onze medewerkers gaven weer informatie over alles wat groeit en bloeit.

*16 juni Slootjesdag. Gewapend met schepnetjes gingen de kinderen, vergezeld door hun ouders en/of grootouders op zoek naar bewoners van onze vijvers. Vervolgens werd met behulp van zoekkaarten de vijverfauna onder de loep genomen. Het werd (mede door de deskundigheid van onze medewerkers) een zeer succesvolle en educatieve dag waarbij wij 100 natuurvrienden mochten ontvangen.

* 23 juni koffieconcert Steinder Mannenkoor. Ook nu werd er weer een mooi concert gegeven hetgeen nog een extra tintje kreeg door de aanwezigheid van de Steirischer Harmonica Freunde. De weergoden waren ons goed gezind en het werd weer een bijzondere dag. De “nazit” werd dit jaar voortgezet in Brasserie Steinerbos.

* 24 juni kriebelbeestjes. Meester Ivo Stijnen en zijn leerlingen van OBS De Maaskei- Stein bezochten onze heemtuin. Er werden 4 thema’s onder de loep genomen. Onder leiding van onze deskundige medewerkers werden de kinderen geïnformeerd over schelpen, vlinders, kriebelbeestjes en waterdiertjes. Na afloop werd de egelopvang bezocht.

*4 augustus De imker en zijn bijen. Wim Smeets met collega’s en zijn bijen maakten er een bijzondere dag van. Er werd honing geslingerd, was gegoten en de ervaren imkers gaven de bezoekers volop informatie over deze bijzondere en prachtige diertjes. Op deze prachtige dag mochten wij ca. 100 bezoekers verwelkomen.

*11 augustus Kroetwusj. Onder leiding van John Leclaire werd er weer volop Kroetwusj gemaakt. Waarbij De Bésje van Stein ook dit jaar niet ontbraken. Onder grote belangstelling (75 bezoekers) werd de Kroetwusj door pastoor Schwillens ingezegend. Het weer zat mee en we konden tevreden terugzien op deze bijzondere en sfeervolle dag.

*22 augustus opendag Stichting Egelopvang en IVN met bodemdiertjes. De open dag van de egelopvang, waarbij IVN Stein aansloot met de activiteit bodemdiertjes, was een groot succes. Wij mochten in onze heemtuin ca. 600 bezoekers verwelkomen. Onze vrijwilligers waren dit jaar aanwezig om samen met de kinderen bodemdiertjes te zoeken en uit te vinden welke dit waren.

* 23 augustus Nacht van de vleermuis met wandeling. Experts van de vleermuizenwerkgroep (VNL) gaven in brouwerij De Fontein een interessante lezing welke gevolgd werd door een stevige wandeling in de omgeving van het kasteel van Stein. Er werden 3 soorten vleermuizen gespot.

* 7 september medewerkers uitstapje naar kloosterdorp Steyl. Ons medewerkers uitstapje ging dit jaar naar het kloosterdorp Steyl waar wij, na het nuttigen van koffie met vlaai, de botanische tuin en het missiemuseum bezochten. Mede dankzij de deskundigheid van onze medewerkers werd het bezoek aan de botanische tuin een educatieve excursie. Ons bezoek aan het missiemuseum was een interessante en indrukwekkende belevenis.

*15 oktober lezing ” Laatste levensfase van de Boom” door IVN Stein. Op dinsdag 15 oktober heeft IVN Stein in het kader van “Bomen over Bomen” een lezing georganiseerd met als titel “Laatste levensfase van de Boom”. Het was een interessante lezing welke door Riël, Irene, John en Elly georganiseerd werd. Wij mochten 20 geïnteresseerden verwelkomen.

*19 oktober wandeling “Laatste levensfase van de Boom” door IVN Stein. Op zaterdag 19 oktober werd er door Elly Bouts en John Leclaire een excursie geleid in het Steinerbos. De deelnemers waren enthousiast ondanks het herfstachtige weer. Onder het genot van een kopje koffie werd er nagepraat met de deelnemers aan deze excursie.

*20 oktober Paddenstoelenwandeling . De 17 wandelaars werden op hun wenken bediend door de grote hoeveelheid en diversiteit aan paddenstoelen. Onder leiding van John Leclaire werd het een geslaagde activiteit al waren de weergoden de wandelaars niet gunstig gezind. De paddenstoelensoep die na afloop aangeboden werd heeft iedereen goed gesmaakt.

* 2 november Natuurwerkdag - tuin klaar maken voor de winter. Op 2 november werd het tuinseizoen afgesloten. Ongeveer 20 medewerkers hebben onze tuin weer klaargemaakt voor de winter. Er werd gesnoeid en een grote hoeveelheid bramen verwijderd. Ten slotte was er een heerlijk kopje pompoensoep en broodjes voor iedereen. 4

 

PR “De Euleteul” Dit jaar zijn er nog 2 edities van ons verenigingsblad “De Euleteul” uitgebracht en heeft de redactie besloten om ons blad medio dit jaar niet meer uit te brengen. Wij danken iedereen die een bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van ons verenigingsblad “De Euleteul”. Nieuwsbrief Nu wij medio dit jaar met het uitbrengen van ons verenigingsblad “De Euleteul” gestopt zijn, zullen wij geregeld een nieuwsbrief uitbrengen waarin wij onze leden en donateurs (naast de website en facebook) op de hoogte houden van de bijzonderheden en de activiteiten van IVN Stein. Website, facebook en PR. Website en facebook worden beheert door het bestuur. Deze media zijn noodzakelijk om onze leden en donateurs snel op de hoogte te kunnen brengen van onze activiteiten/evenementen. Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van de kabelkrant van de LOS, de Uittips van Dagblad de Limburger en weekkrant de VIA om onze activiteiten onder de aandacht te brengen.

Ledenadministratie

Op 31 december 2019 telde IVN Stein 157 leden en 30 donateurs. Het bestuur bedankt medewerkers, leden en donateurs voor hun bijdrage en betrokkenheid, in welke vorm dan ook aan IVN Stein. Zonder uw hulp en inzet kan onze vereniging niet bestaan.

 

 

        Jaarrekening 2019

Inkomsten Contributies          € 3.559,50

Financiële bijdragen                € 1.554,84

Gemeentelijke vergoedingen € 5.053,00

Rente                                          €      34,01

Activiteiten                                 €   785,63

Verkoop                                      €   619,30

Euleteul inkomsten                  €   550,50

Vergoedingen en teruggaves €   692,96

Totaal Inkomsten                                                     € 12.849,74

 

Uitgaven

Afdrachten                                €  2.503,90

Lidmaatschappen                    €       92,00

Vaste lasten                              € 3.789,26

Activiteiten                                €    518,33

Educatie                                     €      17,90

Euleteul                                      €    979,77

Heemtuin                                   €    951,58

NEC                                              €    788,53

Huishouding                               €    482,28

Bestuurskosten                          € 1.250,06

Vrijwilligers                                  €    685,30

Subtotaal uitgaven                                                     € 12.058,91

Groot onderhoud                                                       €  1.853,93

Totaal uitgaven                                                           € 13.912,84

Saldo                                                                            €   -1.063,10