Werkgroep Publieksactiviteiten

Wilt u meer zien en horen over de natuur in uw omgeving? Neem dan deel aan één van de publieksactiviteiten van IVN Roosendaal…… De werkgroep publieksactiviteiten organiseert 4 à 5 activiteiten per jaar. Door te werken met een thema proberen we de doelstelling van het IVN uit te dragen. Het IVN heeft als doelstelling het vergroten van betrokkenheid van mensen bij natuur, milieu en landschap, gericht op een duurzame samenleving. Bij elke activiteit wordt gekozen voor een ander thema. De vier leden van de werkgroep komen regelmatig bij elkaar voor overleg, waarbij een thema wordt besproken dat daarna verder uitgewerkt wordt. Wij streven ernaar het onderwerp goed te presenteren met o.a. videobanden, lectuur, microscoop, posters en panelen waarop de informatie duidelijk en goed leesbaar is.
De leden van de werkgroep zijn bij alle activiteiten aanwezig (meestal een dagdeel)

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn;