IVN Beheersgroep “Everland”

De IVN Beheersgroep “Everland” bestaat al vele tientallen jaren. We houden ons vooral bezig met natuurbeheer, meer bepaald onderhoud van kleinschalige landschapselementen. Stukjes natuur die af en toe een onderhoudsbeurt nodig hebben.

Ons werk speelt zich de laatste jaren hoofdzakelijk af in het “Everland” onder Nispen. Een gebied in het stroomdal van de Molenbeek , natte weilandjes, kromme slootjes, waar maar liefst 460 knotwilgen elk jaar op ons rekenen. Vooral “de ouwe rakkers” stellen de jaarlijkse knipbeurt zeer op prijs.

In overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar) wordt dit gebied door ons beheerd in de ruimste zin des woords. Dat betekent dat we niet alleen zagen, maar ook rasters verplaatsen, slootkanten schonen en nieuwe bomen wegzetten. Zodoende ligt het Everland er de laatste jaren prachtig bij. Het is een gesloten gebied maar vanaf het Molenbeekfietspad kan men volop genieten van ons landschap.

Ik schrijf óns, want op papier is het van Staatsbosbeheer maar geestelijk en lichamelijk is het van de mensen die het onderhouden, de werkers van de beheergroep en daar zijn we best trots op.

Soms zetten we onze schouders ook onder andere gebieden, zoals recent “de Rotting’ in Heerle en het “Moretusbos” te Putte.

De beheergroep is actief vanaf begin november tot half maart.

Elke zaterdagmorgen werken we dan van 09.00 tot 12.30 uur. Op die ochtend wordt in een gezellige sfeer gezaagd, gekapt, gesleept met hout en gestapeld.

Rond 10.15 uur nemen we tijd voor een bakje en al pratend rond de vuurkorf worden de problemen van Nederland in een half uur opgelost.

Heeft u belangstelling om met ons mee te doen, dan kunt u zich geheel vrijblijvend aanmelden. Wij zorgen voor goed gereedschap. u hoeft alleen kleren die vuil mogen worden en een goed humeur mee te brengen.

Aanmelden bij:

Piet van Oeffelen: tel.nr 0165-536770