Werkgroep `n Witten

Informatieboerderij `n Witten.

Op de dagcamping, aan de Borkeldweg 17 in Markelo ligt de Informatieboerderij ’n Witten.

De boerderij is gelegen in het natuurgebied de Borkeld, tussen Rijssen, Holten en Markelo.

In de boerderij is een permanente tentoonstelling over het omliggende natuurgebied. De bezoeker krijgt via een diaserie van circa 8 minuten een goed beeld van hoe dit prachtige gebied is ontstaan.

In de tuin achter de boerderij is een zwerfstenenverzameling aanwezig, terwijl naast de boerderij is een prachtige herkenningstuin en een nectarkroeg aanwezig is.

Wittenree

De boerderij is gedurende de periode 1 mei t/m eind oktober voor het publiek geopend op de zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Witten

Tijdens deze openingstijden wordt u verwelkomd door een vrijwilliger.

witten

Het houden van een excursie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Witten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen middels volgend emailadres: ivn.rijssenenter@gmail.com