Bos- en Heidegroep

De werkgroep bos- en heide houdt zich vooral bezig met het onderhoud van de heidevelden in de buurt van Rijssen.
Op dit moment zijn er snoei- en opruimwerkzaamheden bezig in de buurt van hotel De Sallandse berg aan de Burg. Knottenbeltlaan.

bosploeg
Vooral de opslag van de grove den en de berk wordt verwijderd. De heide en de daarbij behorende bijzondere vegetatie krijgen daardoor meer kans om zich uit te breiden. Uiteraard zijn we heel voorzichtig dat er geen jonge Jeneverbesstruiken worden verwijderd.

bosploeg

De werkzaamheden worden in overleg en onder toezicht van de afdeling Groen van de gemeente Rijssen-Holten, die ook het benodigde gereedschap zoals schoppen, zagen, handschoenen etc etc het geleverd, uitgevoerd vanaf half september tot het begin van het broedseizoen (half maart) op elke 2e en 4e zaterdag van de maand, van 09.00 – 12.00 uur.

bosploeg

De groep bestaat op dit moment uit 27 vrijwilligers.

bosploeg

Coördinator: Joop Kamperman
Telefoon: 06-37332901
Emailadres: joopkamperman@outlook.com

Heeft u belangstelling om mee te werken op een zaterdagochtend?
Meld u dan aan via onderstaand emailadres.

ivn.rijssenenter@gmail.com

bosploeg