Geslaagde voorjaarsvergadering

Geslaagde voorjaarsvergadering

Ooststellingwerf 23 februari 2017

Afgelopen maandag werd de jaarlijkse voorjaarsvergadering gehouden.

Afgezien van de vaste zaken zoals financiën en een terugblik op het afgelopen jaar was er dit keer speciale aandacht voor de scheidende bestuursleden Fedde van de Berg en Joke van der Leij. Joke heeft de afgelopen 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, Fedde heeft al 25 jaar verschillende bestuurstaken vervuld waar van de afgelopen jaren de voorzitters hamer. Met een bos bloemen en een cadeau werden beide onder een daverend applaus bedankt voor hun inzet. Wilko Kootstra is bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur.

Na de pauze gaf Jasper Helmantel van de Cruydt Hoeck een interessante lezing over het gebruik van wilde bloemen mengsels in berm en tuin.

Rond 22.00 uur bedankte onze scheidende voorzitter Jasper Helmantel voor zijn interessante lezing.

Deel deze pagina