Contact

Bestuur:

Voorzitter
Dirk Haaijema
Snellingerdijk 59
8431 EK Oosterwolde
E-mailadres: ivn.ooststellingwerf@gmail.com
Tel. 0516-426317

Secretaris: 
Arjan Haaijema
E-mailadres: arjanhaa@gmail.com

Penningmeester:
Teunie Voortman
Anne vondelingstraat 35
8426 LC Appelscha
E-mailadres: t.voortman@kpnmail.nl

Leden:

Jan de Wit 

Hannie de Vegt

Werkgroep paddenstoelen
M. Doek