Vleermuizen

 

U kent ze vast wel, de schimmem in de schemering. Als in het vroege voorjaar de temperatuur weer oploopt worden de vleermuizen wakker uit hun winterslaap en scheren bij de schemering als schimmen door de tuin.

Er zijn in Nederland ongeveer een miljoen vleermuizen, verdeeld over zo’n 20 soorten. Hoewel vleermuizen beschermd zijn loopt hun aantal toch terug, o.a. omdat wij onze spouwmuren zo ijverig isoleren.

Kwetsbare dieren

De vleermuiswerkgroep van het IVN Oost-Achterhoek heeft als doel om de vleermuizen bij breed publiek onder de aandacht te brengen.
Vleermuizen zijn kwetsbare dieren, die afhankelijk zijn van onze bescherming. Door volwassenen en kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met vleermuizen willen we laten zien hoe nuttig en bijzonder deze dieren zijn.

Voorlichting

Goede voorlichting kan eventueel onbegrip en angst voor vleermuizen wegnemen. Deze voorlichtingsavonden vinden plaats in het vleermuizenseizoen, vanaf april tot en met september.
Een vleermuizen-excursie start altijd met een presentatie, waar uitleg wordt gegeven over het leven van de vleermuis. Aansluitend wandelen we in de omgeving, waar de gidsen met behulp van een bat-detector op zoek gaan naar foeragerende vleermuizen.

Verdere activiteiten

Drie gidsen binnen de werkgroep hebben met goed gevolg een cursus Afhandeling overlast vleermuizen gevolgd. Zij kunnen desgevraagd voorlichting geven aan mensen die vragen hebben over vleermuizen rond of in hun woning.

Ook heeft de werkgroep in het buitengebied een vleermuizenkelder, die 1 keer per jaar door een werkgroeplid samen met iemand van de VLEGEL (vleermuiswerkgroep Gelderland) wordt gecontroleerd op aanwezigheid van vleermuizen. De inspecties hebben tot op heden grootoorvleermuizen opgeleverd, die de kelder als overwinterplek hebben gevonden. DE KELDER IS NIET OPEN VOOR PUBLIEK.

Tevens werkt de werkgroep intensief samen met de Stichting Vleermuizendorp Neede, die een Vleermuizenmuseum op de zolder van bibliotheek “de Meijer” heeft gevestigd. Desgewenst geven gidsen van het IVN hier op aanvraag een rondleiding.
De werkgroep vleermuizen bestaat uit: Erika Ordelman, Auke Hoekstra, Arie Kornegoor, Kevin Collins en Anke Hollink (coördinator van de werkgroep.) De werkgroep is lid van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) en de Vleermuiswerkgroep Gelderland( VLEGEL).

Help dus allemaal mee om vleermuizen te beschermen!

Daarom ons motto: “VLEERMUIZEN, HET BESCHERMEN WAARD!

Zie de activiteitenkalender voor nadere informatie over de geplande vleermuisexcursies.

 

Werkgroep-coördinator:
Wilko Poortman
06-23658486
poortmancw59@kpnplanet.nl