Landschapsbeheer

De werkgroep landschapsbeheer telt ongeveer 30 enthousiaste vrijwilligers, die graag in de natuur de handen uit de mouwen steken. Het meeste werk zit in het knotten van de wilgen, die in geheel Berkelland staan en die zo kenmerkend zijn voor het mooie Achterhoekse landschap.

In oktober begint de “knotploeg “ weer om deze klus te klaren, om vervolgens half maart, bij het begin van het broedseizoen deze werkzaamheden te beëindigen. In de zomermaanden worden alle knotwilgen nog een keer ontdaan van de takken, die uitlopen op de stammen, de zgn.”zomersnoei”.

Daarnaast onderhoudt de werkgroep het Geologisch natuurpad op de Needse Berg. Hier worden paden begaanbaar gehouden, brandnetels en bramen gerooid en de markeringen van de uitgezette wandelingen gecontroleerd en waar nodig vervangen. Om de wandelpaden goed begaanbaar te houden is het nodig dat er ook tijdens de zomermaanden een paar keer wordt gewerkt op de Needse Berg. Verder wordt ook het Diaconiebos aan de Slotmansweg in Eibergen onderhouden. Ook het helpen met het onderhoud van de afrastering rond de Kruidenhof in Eibergen is een onderdeel van de werkzaamheden. Hier controleren en herstellen we deze afrastering met gesnoeide wilgentakken, zodat er een goede, ondoordringbare omheining ontstaat. De werkzaamheden vinden een keer per maand plaats op zaterdagochtend van 9-12 uur. Tijdens de winterperiode wordt er vaak een keer per week extra gewerkt op woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur. Uiteraard is er altijd tijd voor een gezellige pauze, waarin de koffie met koek niet ontbreekt. We hebben een plezierige samenwerking met Staatsbosbeheer en een keer per jaar, op de eerste zaterdag van de maand november, organiseren we samen de natuurwerkdag in het Needse Achterveld. Iedereen die een dag in de natuur bezig wil zijn is welkom om te helpen om de heidevelden te ontdoen van ongewenste bomen opslag. Mensen die graag buiten willen zijn en een steentje bij kunnen dragen aan het onderhoud van ons landschap zijn van harte welkom.

Werkgroep-coördinator:
Martin Peterkamp
martin@peterkamp.nl
06-10567092