Verslag wandeling Vragender op 21 februari 2016

Zondag 21 februari gaan we met 16 wandelaars op pad verdeeld in twee groepen. Het regent  maar veel minder dan vanmorgen en zo is het eerste verhaal al gemaakt over de holle weg. Zonder regen geen uitspoeling en geen holle weg en dat maakt dat je je in  het mooie coulissenlandschap van Vragender in het buitenland waant.

Vragender ligt op een bult en daar  rond om heen liggen de boerderijen op de lagere delen want daar was altijd gemakkelijk water voor handen.  Op de bult moesten diepe putten gegraven worden om bij het water te komen.

Het leven in Vragender was gemoedelijk en het was er goed toeven en men leefde er in vrede met elkaar. Maar daar kwam in 1616 een einde aan toen de hervorming werd ingevoerd en de bevolking van Vragender de kapel moest afstaan en men niet meer vrij na de kerk kon gaan.

In die tijd ontstonden de schuilkerken. Maar hoe wisten de katholieken dat er een mis was? Door  geveltekens op de boerderij te plaatsen wisten de vrome vrouwen die bij de boerderijen aanklopten dat er een mis in een schuilkerk was. Wat zien we zoal in een gevelteken.  Vaak een kruis, een hostie en een hart dat is de liefde voor Jezus. Geloof –liefde- kruis-hart-anker  en soms een ruit. Dan weet je dat de vrouw de baas is de man is er bij in getrouwd Het zonne wiel zou hier Christus als brenger van het licht kunnen zijn

Vaak geeft de eigenaar zijn eigen betekenis aan een gevelteken en is het verstandig om aan de eigenaar te vragen wat het gevelteken inhoudt en dat kan erg verrassend  zijn . Er waren ook wandelaars uit Vragender . Zij  konden mooie verhalen over de verschillende geveltekens en hun eigenaren vertellen.

Op de foto het gevelteken Greteman: De onderste helft beeldt de hoge ramen en rozetvenster uit van de oude kerk van Vragender, in het bovenstuk zien we het kruis met Maria en Johannes.

Het was voor ons allemaal een boeiende en leerzame middag. 

André Hendriks