Contact

Hieronder vindt u alle contactgegevens van onze afdeling.

Algemene informatie

ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl

Bestuur

Voorzitter
vacant

Vice-voorzitter
Jan-Dirk Focker
jandirk@focker.eu
06-54798164

Secretaris
Henk Wiggers
ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl
06-20120995

Penningmeester
Ron Krabben
r.krabben2@upcmail.nl
0544-372612

Leden
André Hendriks
andrehendriks57@gmail.com
0544-352043

Anke Hollink
johnenankehollink@hetnet.nl
0545-291109

Kay ten Barge
kaytenbarge@gmail.com
0545-473690

Werkgroepen

Wandelingen
André Hendriks
andrehendriks57@gmail.com
0544-352043

Thema-avonden
Lies Jacobs
jacobsrolden@gmail.com
0545-473279

Vleermuizen
Wilko Poortman
poortmancw59@kpnplanet.nl
06-23658486

Landschapsbeheer
Martin Peterkamp
martin@peterkamp.nl
06-10567092

Promotie
Kay ten Barge
kaytenbarge@gmail.com
0545-473690

Gentiaan
Frans Bomer / Marco Boekelder
redactiegentiaan@gmail.com

Website

Patrick Schoenmakers
webmasterivnoostachterhoek@gmail.com
06-28045346

Vergaderlocatie