Verslag wandeling Neede: Water in de wijk

Verslag wandeling Neede op zondag 16 september 2018.

Thema: Water in de wijk.

Het IVN Oost Achterhoek en de Stichting vleermuizendorp Neede zijn in 2017 samen gaan werken in de Stichting Natuurpark “De Kronenkamp”. Het doel van deze samenwerking is de gebouwen van de voormalige waterzuivering als industrieel erfgoed te behouden, op duurzame wijze (energie neutraal) aan te passen en samen met de buurt het terrein om te vormen tot een natuur- en ontmoetingscentrum voor natuur-beleving, -informatie en –educatie. De Stichting Vleermuizendorp Neede was op dat moment op zoek naar een nieuwe locatie voor de vleermuizenexpositie, tot die tijd gevestigd in de bibliotheek in Hessenboerderij “de Meijer”. Na vertrek van de bibliotheek naar een pand in de winkelstraat werd de expositie gesloten voor het publiek.

Thema: WATER IN DE WIJK.

Om 14 uur hebben 30 mensen zich op de parkeerplaats van de Waterzuivering De Kronenkamp (WZI) verzameld en vertrekken we in 3 groepen voor een wandeling door natuur en cultuurhistorie rondom de wijk “De Kamp”in Neede. Het eerste gedeelte van de wandeling voert ons langs de achterzijde van de rioolwaterzuivering. Door de extreem droge zomer stond dit weidegebied er tot voor kort dor en droog bij. Maar na de – nog steeds –minimale regenval, heeft de ingezaaide wilde-bloemenrand zich volop hersteld en staat fantastisch in bloei. Bijen, vlinders en hommels genieten nog met volle teugen van dit laat bloeiende cadeautje.

Wilde-bloemenrand

Bij en bloemBij en bloem

 

 

 

Vanaf dit punt hebben we een heel mooi uitzicht over de weilanden, de imposante rij knotwilgen en op Erve Hondelink. We wandelen naar de voormalige  ”n ES”( nu Het Spilbroekpark) dat jaren geleden ingericht is ten behoeve van een nieuwe begraafplaats. Dit is er echter nooit van gekomen. De behoefte aan een nieuwe begraafplaats werd minder en het terrein bleek te nat. Wel heeft het gebied met zorg gekozen beplanting. Mooie bomen, waaronder de zilveresdoorn, de Noorse esdoorn, drie imposante winterlindes, die tijdens de bloei een traktatie zijn voor de bijen en enkele acacia’s. Ook zangvogels voelen zich in dit gebied erg thuis. De wandeling brengt ons vervolgens bij een duidelijk herkenbaar, resterend stuk spoordijk, dat nu dienst doet als fietspad. Neede vormde sinds 1884 een spoorwegknooppunt voor de lijn Doetinchem –Enschede, die hier aansluiting gaf op de lijn naar Winterswijk. In 1937 werd de laatste lijn voor personenvervoer gesloten. Opvallend op dit traject zijn de sleedoorn, de wilde pruim, nog een restant brem en de adelaarsvaren.

Een ander traject voerde via Noordijk naar Hellendoorn ( Tegenover boerderij Erve Hondelink is het station Kisveld nog bewaard gebleven.)

Het fiets/wandelpad volgend zie je aan je linkerhand Huize de Kamp. De omgeving hier is, buiten de aanleg van de Hofmaat, in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd. De huidige wegen, Peppelendijk, Spilbroek en Hoonteweg, zijn op een tekening uit 1786 al als zandwegen aangegeven.

We passeren het ‘ter Weemepark’ aan de achter zijde, en komen  voorbij het retentiegebied. Door zijn ligging tussen de Needse Berg  en de waterlopen van de Schipbeek , de Bolksbeek en de Berkel kende Neede vroeger veel overstromingen. Bij hevige regenval kan het overtollige water in dit retentiegebied geborgen worden. Het altijd druk bezochte ‘ter Weemepark’ is destijds een schenking geweest aan de bevolking van Neede. De textiel fabrikant vond dat de arbeiders in het weekend een plek moesten hebben om te recreëren. Het onderhoud van dit park is in handen van de vrijwilligers van de Needse pluimveevereniging. Nog steeds is het park een geliefd uitstapje voor gezinnen en trekt het vooral  in het weekend veel publiek.

Bij Huize de Kamp is de koffiestop. De oude havezate werd al vermeld in 1469. Ridder Barmentloo, Reinier Tengnagel en de predikantenfamilie Becking waren de historische bewoners. In de wijk “De Kamp” leven hun namen voort in de naar hen vernoemde straatnamen. In 1977 werd de gemeente Neede eigenaar van dit pand. In 2014 is Huize de Kamp door de gemeente Berkelland verkocht aan de Nystaete groep, maar tot op heden worden er geen activiteiten waargenomen. Alleen de dakpannen van de oude schuren zijn verwijderd, wat tot gevolg heeft, dat de grote hoeveelheden vleermuizen die er “woonden” zijn verdwenen.

We verlaten het buitengebied en wandelen via de woonwijk terug richting De Kronenkamp. Het laatste stuk voert ons langs de Hofmaat vijver, waar we nog enkele bijzondere bomen bekijken, zoals de valse christusdoorn, watercypres, hemlockspar en platanen.

Aangekomen bij de waterzuivering staat Ger Borgers ( voorzitter van Stichting De Kronenkamp) de wandelaars al op te wachten voor een rondleiding over het Natuurpark in wording.

Kronenkamp

Zij worden uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. Hoe heeft de waterzuivering zijn werk gedaan? Wat is er allemaal al gedaan door de vrijwilligers. Hoe staat de Stichting er financieel voor, en wat zijn de vervolgstappen om het einddoel te bereiken. Zoals bij de meeste rondleidingen op dit terrein zijn mensen verbaasd over de aanwezigheid van een waterzuivering ( die jarenlang overwoekerd is geweest door het groen), ook al wonen ze op steenworp afstand. Maar nog meer wordt er enthousiast gereageerd op de al gerealiseerde werkzaamheden en het uiteindelijke einddoel.

KronenkampKronenkamp

 

 

 

 

Met dank aan Ger voor de rondleiding!

Tegen vijf uur nemen we afscheid van de deelnemers aan deze wandeling, die mede door het fraaie nazomerweer succesvol is verlopen.

Ook nieuwsgierig naar de vorderingen van de ontwikkelingen op de WZI, ga dan naar:

Facebook Natuurpark Kronenkamp of naar www.Kronenkamp.nl

Tekst: Anke Hollink, foto’s: Erna Wilderink.