Verslag thema-avond op 13 juni 2018

Verslag van de thema-avond van woensdag 13-06-2018

Met slechts zeven bezoekers werd de thema-avond in zalencentrum ‘de  Huve’ te Eibergen helaas matig bezocht. (vakantie?)

Marc Tiellemans, werkzaam bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland presenteerde ons een interessant verhaal over de relatie tussen water en wegen. Rijkswaterstaat (RWS) staat niet alleen voor alles wat met water te maken heeft, maar ook met ons wegenstelsel. Continu wordt de staat van hoofdauto- en waterwegen gemonitord en de verkregen data gedeeld met vele andere instanties. File-informatie werd in het verleden verspreid door de Rijks verkeersdienst (RVD) die vorig jaar is opgeheven. Nu nemen andere instanties zoals de ANWB deze taak over. Altijd gebaseerd op informatie en ingewonnen data van RWS.

Nederland is een ‘nat’ land, dat blijkt ook uit het feit dat, in lengte, er meer vaarwegen zijn dan autosnelwegen. Het budget van RWS, een paar miljard Euro per jaar, wordt ingezet om aan alle gestelde eisen te voldoen, zoals onderhoud, controle, onderzoek en innovatie. Wij willen allemaal droge voeten houden in ons land.

In het westen en een gedeelte van midden Nederland leeft men zelfs onder de zeespiegel. Aha – in het oosten is het dus veilig? Helaas!, daar heeft men te maken met de mogelijke overlast van water uit de buurlanden. Het is dus een belangrijke taak om overlast van te veel water te voorkomen, én, in geval van droogte, het tekort aan water op te vangen. Een dubbelzinnige taak die de afgelopen jaren enorm goed is opgepakt met nieuwbouw en renovatie van veel sluizen en stuwen en het project ‘Ruimte voor de rivier’.

 

Sluizencomplex

Ook vele, voor vissen niet passeerbare stuwen en dammen, hebben vistrappen gekregen zodat zij zich weer stroomopwaarts kunnen verplaatsen. Marc liet ons veel interessante foto’s en filmpjes zien over alle werkzaamheden en water-kunstwerken.

Ik kreeg de indruk dat hij in de beperkte tijd die hem was toegemeten, niet alles kon laten zien wat hij van plan was. Daarom nodig ik hem uit om binnenkort opnieuw en presentatie te houden.

Hans Berndsen.