Verslag thema-avond op 13 januari 2016

Verslag van de thema-avond Plastic recycling op 13 januari 2016 in de Huve in Eibergen.

Spreker was Erik Mol, verantwoordelijk voor het afvalbeleid en duurzaamheid bij de Gemeente Bronckhorst.

Er waren 24 mensen aanwezig op deze interactief bedoelde avond.

Inhoud van de lezing:

Verschillende Kringlopen.

Cradle to Cradle: Is anders denken en zien/ duurzaam ontwerpen. Het ontwerp hergebruiken. Bijv. het kunststofboek van William Mc Donough en Michael Braungart.

Afval algemeen

Afvalquiz (vraag en antwoord gesteld aan de zaal):

Voorbeeld, vraag: wat maken we van plastic flessen? Antwoord: fleece kleding( textiel).

Afvalinzameling

Er bestaan verschillende inzamelsystemen op basis van tarieven. Het meest voor de hand liggend zou het systeem van volume en frequentie moeten zijn (hoe vaak je het aan de weg zet). Daarbij is omgekeerd inzamelen ook een manier die minder kosten met zich meebrengt. Je brengt zelf vaker weg zodat de gemeente minder rond hoeft te rijden.

Afvalscheiding

Je hebt verschillende soorten afvalstromen (bijv. rest, oud papier, gft, glas, textiel, blik, snoeihout). Door deze stromen te scheiden wordt afval geschikt gemaakt voor hergebruik en recycling. De landelijke doelstelling 2020, 75% afvalscheiding, 100 kg restafval per jaar per bewoner. Peiling van nu is 51% afvalscheiding, 254 kg restafval per jaar per bewoner. Aanpassingen in verschillende gemeentes door bijv. invoering volume en frequentie vermindert het restafval per jaar.

Kunststofverpakkingen

Inzamelen gebeurt via zakken/minicontainers of zelf brengen naar boven-en ondergrondse containers. Het meeste wordt gesorteerd bij SITA in Rotterdam. Vanuit sorteren gaat het naar vermalen en van vermalen naar hergebruik. Kunststof wordt granulaat en de korrels worden ingezet als vervanging voor nieuw materiaal voor vervaardiging van bijv. speelgoed, fleece trui, tuinstoelen, huishoudelijke artikelen. Probleem met kunststof-verpakkingen/afval is de plastic soep, slecht voor dieren en geeft vervuiling op straat. Oplossingen hiervoor zijn bv dat plastic tassen vanaf 1 januari 2016 niet meer gratis zijn.

Project 100-100-100, 100 gezinnen met duur van 100 dagen, 100 dagen afvalvrij (dus geen container aan de weg). Het resultaat is minder afval per week.

Voedselverspilling

Vraag die gesteld wordt aan de zaal: wat is beter, grote of kleine verpakking? Antwoord: kleine huishoudens beter portieverpakkingen en grote huishoudens grote verpakkingen. Op die manier wordt er het minste voedsel verspild/ weggegooid.

Er zijn vele websites met informatie te vinden met het oog op het thema afval:

Carola Dekker.