Verslag thema-avond op 10 januari 2018

Verslag van de thema-avond van woensdag 10-01-2018

SprekerIn het zalencentrum “ de Zonnebrinkkerk  in Winterwijk hield dierenarts (en IVN-er) Ben Boschker  voor een  veertigtal geïnteresseerden een presentatie over antibiotica in de veehouderij en de ziekte van Lyme . Ben wil vanuit zijn professionele betrokkenheid natuurliefhebbers  graag een inkijkje geven in het gebruik van antibiotica en daarbij  eventuele misverstanden uit de weg ruimen.
Goed om te weten is dat de situatie nu een totaal andere is dan 10 jaar geleden. Het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, zo noodzakelijk om resistentie van bacteriën  tegen deze geneesmiddelen te voorkomen, is in Nederland zeer succesvol geweest: een reductie van 66%! Van het slechtste jongetje van de klas tot het beste. Dit dankzij strenge regelgeving en een gezamenlijke aanpak door overheid , LTO, de (zuivel)industrie en dierenartsen. Er kwam meer aandacht voor de samenhang tussen dierenwelzijn en diergezondheid. Goede huisvesting, goed stalklimaat, juiste voeding en een regelmatig contact tussen veehouder en dierenarts op het gebied van preventie kunnen ziektes voorkomen. En als de dieren dan toch ziek worden gelden er strenge regels: Alleen antibiotica in uiterste noodzaak en niet langer dan nodig . De zogenaamde koppelbehandeling ( als er twee dieren ziek zijn , alle andere ook antibiotica geven) is  nu bijv. slechts in uiterst nood toegestaan, terwijl dit vroeger schering en inslag was. Ook moet d.m.v. kweek aangetoond zijn welke ziekteverwekker de boosdoener is, om zo effectief mogelijk  antibiotica in te kunnen zetten. Een zogenaamd formularium regelt  de inzet van middelen, en alle gebruik wordt per dier geregistreerd. Voor de humane geneeskunde is het terughoudende gebruik in de veterinaire geneeskunde zeer belangrijk. In het het “Onehealth” platform wisselen professionals  uit beide domeinen informatie uit.

LymeNa de pauze  vertelt ben over  de ziekte  van Lyme, overgebracht door teken die besmet zijn met de Borreliabacterie. Mensen die veel in de natuur zijn lopen makkelijk een tekenbeet op. De besmette teek zuigt bloed en kan dan ook de gastheer besmetten. De infecties met deze ziekte zijn  de laatste jaren enorm gestegen. Vooral in Oost-Nederland en met name de Achterhoek is een steeds hoger percentage teken Borrelia positief. De gevolgen van een infectie met Lyme  (bijv.  hartklachten , neurologische verschijnselen, vermoeidheid en gewichtsschommelingen) kunnen chronisch zijn,  je lichaam slopen en je leven ruineren, zoals ook een aanwezige patiënte vertelde. Een zwangere vrouw  kan zelfs  Lyme overdragen aan haar kind.
 Diagnosticering is echter het grootste probleem. De bacterie kan zich jarenlang verborgen houden. Griepachtige en neurologische  verschijnselen, gewrichtspijnen en onverklaarbare vermoeidheid zijn immers niet dadelijk te koppelen aan Lyme. Antistoffenbepaling en ruggenmergonderzoek zijn de klassieke onderzoekstechnieken. De toekomst is echter aan  het onderzoek op cellulair niveau, een directe methode met behulp van nano-technologie. Zo kan men in Gent  Lyme al vaststellen door onderzoek van urine. Behandeling vindt plaats met antibiotica, in de toekomst is misschien stamceltherapie een mogelijkheid.

Als je een teek vindt, verwijder deze dan  zo snel mogelijk met behulp van een tekenpincet of tekenkaart  en maak een aantekening over plaats en datum. Hoe korte het verblijf van de teek, des te minder kans op infectie. Als je geïnfecteerd bent, zie je in ongeveer 60% van de gevallen een rode kring ( erythema migrans).Onmiddellijke behandeling met antibiotica is dan het devies. Wanneer je geen rode ring ziet, kan er toch sprake zijn van een infectie en de vorming van antistoffen. En antistoffen maken je niet immuun, bij een volgende beet kan de ziekte alsnog toeslaan. In een Lyme paspoort worden bloedwaardes bijgehouden. Voor werkers in “het groen” een goed instrument.

Uit bovenstaande blijkt dat preventie noodzakelijk is en als we het nog niet wisten: bij een verblijf in de natuur bedekkende kleding dragen, broek in de sokken of broek over de laarzen. Na afloop : kleding in de was, huidplooien controleren en douchen. En let ook op het meenemen van teken op de autostoelen.

 

Voor meer informatie:

www.rivm.nl en www.tekenradar.nl

 

Lies Jacobs