Verslag doorstapwandeling op 20 januari 2019

 

Doorstapwandeling IVN Oost-Achterhoek op zondag 20 januari 2019.

Als we donderdag de doorstapwandeling voor de laatste keer voorwandelen, om zeker te weten dat alles klopt, komt de regen en hagel met “bakken” naar beneden. Dat belooft niet veel goeds voor zondag de 20e, als we met de deelnemers op pad zullen gaan. Onze gedachten waren echter ongegrond, want deze zondag is het fantastisch weer, na een nacht redelijke vorst. Aangename temperaturen en een stralende zon zorgen voor een enorme opkomst. Maar liefst 85 wandel liefhebbers verzamelen zich om 11 uur op de parkeerplaats aan de  Vredenseweg/ L608.(BRD), welke 200 meter achter het kerkje ligt.

oaDoorstapwandeling2019.1

We gaan deze wandeling van start dichtbij de Barrokkerk Zwillbrock. Deze prachtige parochiekerk St. Franziskus diende tot 1811 als kloosterkerk van het aangrenzende Minorietenklooster. De oorsprong ligt echter al in het jaar 1651, toen Minorieten uit Bocholt voor de vervolgde katholieken uit het naburige Nederland een kerstnachtmis in de open lucht hielden. Zij deden dit in opdracht van de bisschop van Munster. Korte tijd later werd van turfplaggen een kapel gebouwd. In 1717 werd de eerste steen voor de huidige kerk gelegd, maar werd pas in 1748 gewijd. Het kostbare interieur van de kerk nodigt uit voor een bezoek.

De eerste groep gaat van start voor de wandeling, terwijl de tweede groep eerst een bezoek brengt aan de Barrokkerk.

We verlaten na een korte wandeling het Zwillbrocker Venn, om hier later tijdens deze wandeling een groter gebied te bezichtigen. Natuurreservaat Ellewicker Feld is de volgende bezienswaardigheid dat we passeren. Dit natuurreservaat is een vochtig weidegebied, dat een ideale plek vormt voor steltlopers en weidevogels. Zij vinden hier hun voedsel en kunnen er in alle rust hun jongen uitbroeden. Ook veel doortrekkende vogelsoorten gebruiken het gebied als broed- en pleisterplaats.

Op deze mooie wandeldag zijn er vooral veel ganzen te zien en op verschillende plekken staan zilverreigers op zoek naar voedsel. Bij de vogel observatie toren staat Andre met de koffiekar van het IVN. Een welkome onderbreking voor de wandelaars, die genieten van de welverdiende koffie/ thee.

oaDoorstapwandeling2019.2

Terug in Natuurreservaat het Zwillbrocker Venn, dat direct aan de Duits- Nederlandse grens ligt en het gebied aan twee zijden begrenst. Het Zwillbrocker Venn heeft al sinds 1938 de status van natuurreservaat. Na meerdere uitbreidingen omvat het gebied 185 ha. En is sinds 1976 eigendom van de deelstaat Nordrein – Westfalen. Aan het eind van de jaren 30 kreeg het Zwillbrocker Venn een beschermde status. Waar in het verleden turf was gestoken, ontstond weer een open wateroppervlakte. Duizenden kokmeeuwen laten er hun luide gekrijs horen en op het eiland broeden flamingo’s en brengen er hun jongen groot. In de zomer van 2018, die extreme droogte bracht heeft de plas droog laten vallen en zijn alle watervogels vertrokken naar gebieden waar nog wat water te vinden was. Tot heden is het waterpeil in de plas nog steeds zeer minimaal en zijn er geen watervogels waar te nemen! Vanuit de observatiehut is de oppervlakte van dit watergebied nu goed zichtbaar en zo ook het flamingo eiland. Voor Staatsbosbeheer heeft het droogvallen van dit watergebied ook voordelen opgeleverd, zo hebben medewerkers van SBB rondom  het eiland  nieuwe vossen werende maatregelen kunnen treffen, die bij normale waterstand moeilijk uitvoerbaar zijn. Op weg naar de pauzelocatie vinden we nog heel veel stammetjes, waarop prachtige gele, oranje en rode trilzwammen te bewonderen zijn.

We pauzeren bij Haak en Hoek, een gezellige locatie, waar de snert al klaar staat! Als de tweede groep ook arriveert, loopt het binnen al snel vol. Maar een deel van de wandelaars zoekt het buiten terras op, om uit de wind in de zon te genieten van hun bord erwtensoep.

Na deze welverdiende pauze gaan we weer op pad voor het laatste stuk van deze wandeling en betreden we Natuurpark de Leemputten. Sinds 1978 is het gebied voor het publiek toegankelijk. Het gebied, dat 30 ha. groot is, kenmerkt zich door een groot aantal plassen, broekbossen en vochtige graslanden. De plassen zijn ontstaan uit vroegere leemgroeves, die het gebied zijn bekendheid hebben gegeven.

Voor diverse deelnemers die van ver kwamen, was dit een kijkje in een voor hen onbekend gebied, met het voornemen er zeker terug te komen. Maar ook van de natuurliefhebbers van dichterbij zullen er velen dit voorjaar/zomer terug keren om in het Ellewicker Feld vogels te komen spotten en te wandelen. Vooral de terugkeer van de flamingo’s en de kokmeeuwen is voor velen een vraag die leeft. We hopen zeker op hun terugkeer, want juist hierdoor is het Zwillbrock zo’n uniek gebied!

Tegen vieren keren we terug op de parkeerplaats, waar we om elf uur van start zijn gegaan en kunnen we terug kijken op een fantastische eerste wandeling van 2019.

 

Martin en Elleke Peterkamp.

Johnny en Anke Hollink.

 

oaDoorstapwandeling2019.3

■ foto's: Tonny Klein Breteler
 

oaDoorstapwandeling2019.4