Jaarverslag 2019 plantenwerkgroep

Ook afgelopen jaar organiseerde de IVN-werkgroep ‘planten in hun omgeving’ bestaande uit Els van Dijk, Thea Croese en Jan Dirk Focker (coördinator), samen met de KNNV Oost Achterhoek, weer vijf plantenexcursies voor IVN- en KNNV-leden. Dit was alweer het derde jaar van deze succesvolle samenwerking! Doel is meer kennis over planten te krijgen. Daarnaast willen we meer te weten komen over waarom planten nu juist op een bepaalde plek groeien en kijken we naar de samenhang in het landschap. Naast de excursies is er ook gelegenheid te determineren onder andere in de zogenaamde ‘werkstee’ bij KNNV-organisator Fred Bos aan de  Bocholtsestraat 49 in Winterswijk.

De volgende vijf excursies hadden elk een eigen thema met bijpassend excursiegebied (met tussen haakjes de bijzondere soorten).

Zaterdag 27 april (Koningsdag) Heksenbos, Winterswijk
(Slanke sleutelbloem, grootbloemmuur, gele bosanemoon)

Zaterdag 25 mei Oude Leerinkbeek, Beltrum
(Blauwe zegge, zwarte zegge, biezenknoppen, veldbies, pitrus, liesgras, kropaar).

Zondag 23 juni De Haar (Woold)
(Grote ratelaar kleine ratelaar, heidekartelblad, rood viltmos, gewoon puntmos, watervorkje, moerasstruisgras, gewoon struisgras, tandjesgras, moeraswalstro, tormentil, knolrus, zwezerik, grote wederik, waternavel, schildereprijs, moerashertshooi (ruikt naar maggi), egelboterbloem, wolfspoot, brunel, kale jonker, pilvaren, moerassprinkhaan, grote platbuik (libel) en oeverlibel).

Zaterdag 3 augustus Needs Achterveld
(Zeer gevarieerd! Vlottende bies, draadgentiaan, oeverkruid, ondergedoken moerasscherm, dwergzegge, naaldwaterbies, pilvaren, kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan, ogentroost, krielparnassia, dwergvlas, echt duizendgulden (450 euro)kruid, zilverhaver).

Zaterdag 2 september Nat heideveld Vreehorstweg/Veldhorstweg
(Erg droog! Beetje ‘wensdetermineren’. Toch wel: dwergzegge, wolfspoot, heidekartelblad en tormentil)

Tot nu toe is elk jaar met de plantenwerkgroep anders. Dit maal stond vooral in het teken van 10 (tien!) zeer enthousiaste stagiairs van de gidsenopleiding. Zij werkten intensief mee aan de voorbereiding (geologie, topotijdreis, planten voorbereiden). En het enthousiasme werkte aanstekelijk op de begeleiders, zowel die van IVN als KNNV.

De voorbereidingen van een plantencursus namen een aanvang. Volgend jaar worden excursies ook in de jaarfolder opgenomen, wel met de restrictie dat alleen IVN- en KNNV-leden meekunnen en dat opgave vóóraf verplicht is.