#Vogelvoorjaar op Twitter in april

Elke dag wordt er op Twitter door @maryvanderes een andere vogel geplaatst, waarna er door vele mensen gereageerd wordt met foto's en info. Ik neem jullie mee door de maand april.

Meer info over vogels vind je ook hier.

Foto's zijn van Mary van der Es (vermeld op foto), anderen (vermeld) of van mezelf. 

Huismus-LA-OirschotDag 1: #HUISMUS #Passer_domesticus

Het is 'n vogel van dorp en stad. De #RINGMUS #Passer_montanus is meer 'n vogel van 't platteland. Van beiden staan de levensvoorwaarden onder druk.

 

Kievit-MvdEDag 2: #KIEVIT #Vanellus_vanellus

Het nest is 'n kuiltje in de grond, bekleed met strootjes in kort gras. Eileg van begin maart tot in juni, piek eind maart tot begin mei.

 

Roodborst-LA-OirschotDag 3: #ROODBORST 
#Erithacu_rubecula

Een hele "aaibare" soort deze dag, maar voor soortgenoten niet altijd even aardig in sociaal opzicht. Zodra ik in de tuin wat ga wroeten istie erbij.

 

Dag 4: #TORENVALK #Falco_tinnunculus

Foto: René Vos

Veel gezien door de aanwezigheid van o.a. vele muizen. Zo´n mooie lange staart en dan ook nog stil in de lucht kunnen blijven hangen.

Knobbelzwaan-LA-OirschotDag 5: #KNOBBELZWAAN #Cygnus_olor

Een paartje blijft het hele leven bij elkaar, degenen die (nog) geen partner hebben, vormen groepjes. Een sierlijke schoonheid.

 

Gaai-LA-OirschotDag 6: #GAAI #Garrulus_glandarius

(bijnaam #Schreeuwekster) was vroeger echt 'n bosvogel, ondanks schuw gedrag steeds vaker in stad/dorp te zien, alleen niet in gebieden zonder bomen.

 

Koolmees en pimpelmees-LA-OirschotDag 7: #KOOLMEES #Parus_major en

#PIMPELMEES #Cyanistes_caeruleus

Ze badderen lekker samen, komen snoepen en als je geluk hebt broedt er misschien wel eentje in je buurt

 

Dag 8: #GRUTTO #Limosa_limosa

Deze is de ambassadeur van agrarisch land waar productie & natuur in balans zijn. De soort kan best oud worden, zodat 't lijkt dat er veel zijn. Toch neemt 't aantal af.

 

Heggenmus-LA-OirschotDag 9: #HEGGENMUS #Prunella_modularis,

Scharrelt als 'n muis naar voedsel. Insecteneter.

 

 

Meerkoet-LA-OirschotDag 10: #MEERKOET #Fulica_atra

Er is bijna geen kanaal of sloot in Nederland zonder deze soort. Zoet water met wat oevervegetatie is genoeg. Heeft 2 à 3 legsels per jaar.

 

Witte kwikstaart-LA-OirschotDag 11: #WITTE KWIKSTAART #Motacilla_alba

Opvallend getekende grondvogels (soms op het dak ;-), slank en lange staart. Wipt met zijn staart

 

Ooievaar-LA-OirschotDag 12: #OOIEVAAR #Ciconia_ciconia

Ze leven in de nabijheid van de mens. Nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert hij als brenger van geluk en nieuw leven. 

 

Vuurgoudhaan-MvdEDag 13: #VUURGOUDHAAN #Regulus_ignicapilla

Lijkt op de Goudhaan, Regulus regulus. Heeft o.a. nog fellere kleuren & constraterende witte wenkbrauwstreepstreep.

 

 

 

 

eenden-MvdEDag 14 #EEND

Mary heeft wat zeldzaamheden "verzameld": #Krooneend #Netta_rufina

#Witoogeend #Aythya_nyroca

#Ringsnaveleend #Aythya_collaris

#Bronskopeend #Mareca_falcata

Buizerd-MvdEDag 16: #BUIZERD #Buteo_buteo

De algemeenste en meest opvallende roofvogel, die je vaak in open land ziet, zittend op een paal of schroevend op de thermiek.

 

 

 

Goudvink-MvdEDag 17: De #GOUDVINK #Pyrrhula_pyrrhula

Deze heeft een korte en dikke snavel, zwarte kap, witte stuit. Man heeft een rozerode borst.

 

Fuut-LA-OirschotDag 18: #FUUT #Podiceps_cristatus

Een uitstekende duiker. Haar jongen zijn kleine 'zebraatjes' en reizen vaak op haar rug mee.

 

 

Merel-LA-OirschotDag 19: #MEREL #Turdus_merula

Ochtends vroeg en 's avonds laat hebben we deze kunnen horen. Zijn nu stiller omdat ze broeden.

 

 

Boerenzwaluw-MvdEDag 20: #ZWALUW

Alle 4 soorten van de zwaluw zijn weer terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Hier #Boerenzwaluw #Hirundo_rustica

 

 

 

 

Roodborsttapuit-LA-OirschotDag 21: #ROODBORSTTAPUIT #Saxicola_rubicola.

Man als vrouw hebben 'n oranje borst, maar de man valt 't meest op. 't jong lijkt op 't gespikkelde vrouwtje, is lichter bruin & goed gecamoufleerd.

Vink-LA-OirschotDag 22 #VINK #Fringilla_coelebs

Het meest opvallende kenmerk van de vink zijn de twee witte vleugelstrepen. Daarmee kun je ook de vrouw het best van een mus onderscheiden.

 

 

Blauwborst-MvdEDag 23. #BLAUWBORST #Luscinia_svecica

Vanaf maart weer teruggekeerd vanuit overwinteringsgebieden op het Iberisch schiereiland en westelijk Afrika (vaak ten zuiden v/d Sahara)

 

StaartmeesDag 24: #STAARTMEES #Aegithalos_caudatus

Is vrij algemeen in bossen, parken, landgoederen & tuinen. Voorwaarde is de aanwezigheid van voldoende bomen & struiken voor voedsel.

Kuifmees-MvdE#KUIFMEES #Lophophanes_cristatus Leefgebied: Door Dennen gedomineerde naaldbossen zijn favoriet. Foerageert vaak rusteloos hoog in de bomen, van boomtop naar boomtop vliegend.

Blauwe reiger-LA-OirschotDag 25: is voor alle reigers. Schrokops zijn het!

#BLAUWE_REIGER #Ardea cinerea, #Koereiger #Bubulcus_ibis, #Grote_Zilverreiger #Ardea_alba, #Purperreiger #Ardea_purpurea

 

Groene specht-LA-OirschotDag 26: #SPECHTEN

#Groene_specht #Picus_viridus 

De specht, zovaak verstopt ie zich voor me, maar wat een geluid.

Grote bonte specht-LA-Oirschot#Grote_bonte_specht #Dendrocopos_major

Hier een juveniel.

 

Gekraagde roodstaartDag 27; #GEKRAAGDE_ROODSTAART #Phoenicurus_phoenicurus

Trillende roestkleurige staart en roestkleurige stuit

 

 

IJsvogel-MvdEDag 28: #IJSVOGEL #Alcedo_atthis

Door de zachtere winters is deze soort vaker te zien vooral in de buurt van helder water met uiteraard visjes.

 

 

 

Steenuil-LA-OirschotDag 29: #STEENUIL #Athene_noctua

Is de bekendste van de kleinere uilensoorten. Broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden.

 

Kruisbek-MvdEDag 30: #KRUISBEK #Loxia_curvirostra

De aanwezigheid van deze soort is afhankelijk van het voedselaanbod; de zaden van naaldbomen. Broedt al vroeg in 't jaar.

 

Wat heb ik veel mooie plaatjes langs zien komen. Fijn dat ik ook van Mary haar foto's mocht gebruiken. Ik had er zelf slechts enkele. Wie weet heb ik er in de toekomst wat meer. Ik heb er weer het een en ander van opgestoken. Hopelijk jullie ook.

Groet, Lia.