Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving rondom privacy van kracht geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG. Ook IVN Oirschot is er uiteraard aan gehouden hiernaar te handelen om de gegevens van onze leden en deelnemers aan activiteiten te beschermen.

In bijgaand beleidsplan is beschreven welke gegevens IVN Oirschot vastlegt en hoe hiermee wordt gehandeld om de privacy te beschermen. Tevens is een hoofdstuk opgenomen hoe om te gaan met beeldmateriaal. Wij verzoeken alle leden om te handelen naar de in het plan opgenomen privacyregels: beschermen van persoonsgegevens doen we met zijn allen.

Volgens de wet moet er ook een functionaris gegevensbescherming worden benoemd. Het bestuur heeft die rol bij ondergetekende gelegd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van het beleidsplan, dan horen we dat graag.

Namens het bestuur,

Loek Kuperus,

Penningmeester

privacybeleidsplan