Oirschot
Natuur in de Buurt
donderdag07jan2021

Duizend-soorten-project in jubileumjaar 2021

Vorige editie van de Vergeet-mij-niet schreef ik hierover een uitgebreid artikel en daarop kwam maar liefst één aanmelding: Rosetta bedankt.

Verder werd door twee leden gewezen op de mogelijkheid van een Bioblitz. Dat is een onderdeel van waarneming.nl en daarvan heb ik afgelopen jaar erg veel gebruik gemaakt bij het vaststellen van soortnamen van insecten, paddenstoelen en vele andere plant- en diersoorten. Gaandeweg zag ik vele voordelen - veel sneller - veel nauwkeuriger - veel meer soorten te benoemen – prima ordening van alle foto’s en soorten – openbaarheid van alle gegevens – wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden.

Om een voorbeeld te geven: bij mijn eigen profiel op waarneming krijg ik direct het aantal ingevoerde foto’s, in totaal 2532 en daarbij 5 in het buitenland waargenomen.. Maar liefst 999 nachtvlinders en micro’s voerde ik in; die groep heeft dan ook mijn grootste interesse. Bij de vogels heb ik slechts 78 foto’s ingevoerd en dat betrof 63 soorten. Voor de echte kenners: niet echt een specialisme dus. Vele oudere foto’s waarvan ik de soortnaam niet achterhaald kreeg ben ik afgelopen maanden gaan invoeren en op die manier achterhaalde ik op een snelle wijze vele soortnamen.

Bioblitz, IVN-Oisterwijk deed daaraan mee in haar jubileumjaar,  was een advies voor een dergelijk project. Bij wat naspeuringen vond ik daarover mooie gegevens. Allereerst bedoelt men daarmee: zoveel mogelijk soorten vinden in een bepaalde tijd en in een bepaald gebied. Dus bijvoorbeeld gedurende 2021 in de Gemeente Oirschot.

Ik ging verder zoeken en vond tot mijn verbazing een gemeente competitie voor alle huidige 355 gemeenten in Nederland over 2021 maar ook een Bioblitz van alle 355 gemeenten afzonderlijk over de periode van maar liefs 15 jaar, namelijk van 2010 t/m 2025. 

Bioblitz per gemeente in Nederland over 2020
Plaats aantal soorten aantal waarnemingen aantal waarnemers
BergenNH 5262 134266 1977
Best 1094 3881 186
Bladel 1267 5739 252
Boxtel 2073 28385 684
Oirschot 2169 17088 588
Oisterwijk 3135 33542 771

We kunnen dus zien dat er maar liefst 588 mensen soorten hebben ingevoerd die in Oirschot zijn waargenomen en er zijn in Oirschot in verhouding veel soorten waargenomen, tot 7 jan. 2021 maar liefst 2169. Aan het aantal soorten van Oisterwijk afgelopen jaar is te zien dat zij  een Bioblitz hebben gehouden!

Mijn voorstel: met zoveel mogelijk mensen het aantal van 3000 soorten proberen te bereiken in ons jubileumjaar 2021 zonder dat we een afzonderlijke IVN-Oirschot Bioblitz gaan aanmaken. En zodra het kan gaan we degenen die mee willen doen eventueel ondersteunen met het aanmaken van een gratis account op waarneming.nl. Iedereen die waarnemingen in Oirschot doet en doorgeeft doet dan automatisch mee.

Bioblitz: gemeente competitie van 2010 t/m 2025
Plaats Aantal soorten Aantal waarnemingen Aantal waarnemers
Wageningen 8645 584414 4251
Best 2057 14903 559
Bladel 2264 36337 672
Boxtel 4186 171233 1975
Meierijstad 3600 145286 1322
Oirschot 4105 100147 1754
Oisterwijk 3797 130792 1745

Wanneer we volgend jaar 3000 soorten zouden waarnemen houdt dat ook in dat we in de gemeente competitie van 2010 t/m 2025 ook een flink aantal extra soorten gaan krijgen.

De hulp van een aantal leden van planten-, paddenstoelen-, vogel- en insectenwerkgroep kunnen we goed gebruiken. Bomen- en struikenspecialisten zouden een flinke bijdrage kunnen leveren. Het sluimerende bestaan van de amfibieëngroep kan misschien opgeheven worden. Hulp van de fotogroep zou ondersteuning kunnen geven bij het maken van kwalitatief goede foto’s en detailopnames omdat soorten vaak niet geaccepteerd worden omdat de foto’s te slecht zijn.

Afgelopen jaar waren wij erg veel in de natuur mede door de maatregelen m.b.t. corona en ik had steeds mijn fototoestel bij de hand. Geweldig heb ik genoten van de soortenrijkdom die er nog is in onze directe omgeving. Baest, de Kemmer, de Utrecht, de Logtse velden, Landschotse heide, Kampina en de Oirschotse heide stuk voor stuk gebieden met allure.

Ideeën over dit project zijn altijd welkom.

Adrie Vermeeren