Oirschot
Insecten
woensdag01apr2020

#aprildebijen door Lia

De maand APRIL staat op Twitter in het teken van de (wilde) BIJEN. Elke dag wordt er een nieuwe bij geplaatst die in het zonnetje gezet wordt. Ik houd jullie op de hoogte. Foto's zijn van mezelf tenzij anders vermeld.

Dank aan @FRhebergen en @LvKolfschoten voor alle info

Ben je ook benieuwd wat er voorbij kwam in maart bij #libellente, kijk dan hier.

Honingbij-LA-OirschotDag 1: #HONINGBIJ

#Apis_mellifera

Wat is een betere dag voor deze soort dan 1 april? Want... In NL is dit helemaal geen wilde bij, maar een huisdier. Het is onzeker of er ooit wilde honingbijen in NL hebben geleefd. Veel #wildebijen communiceren over goede voedselbronnen maar de honingbijen vertellen elkaar ook wanneer een bron niét meer de moeite waard is!

Een honingbij heeft opvallend verbrede glimmende achterdijen en tarsen, waar stuifmeel op geplakt wordt. Dat hebben alleen honingbijen en hommels.

Akkerhommel-LA-OirschotDag 2: #AKKERHOMMEL 

#Bombus_pascuorum 

Deze soort heeft een rossig borststuk en kontje, is overal in Nederland te vinden en kan je in twee kleurvormen tegenkomen: donker en licht. Nu zie je vooral de grote nestzoekende koninginnen.

Gehoornde metselbijDag 3: #GEHOORNDE METSELBIJ

 #Osmia_cornuta

Foto: @FRhebergen

Een trouwe bezoeker van bijenhotels in het vroege voorjaar, en een echte stadsbij, want ze komt met klimaatverandering uit het zuiden en houdt van een mild voorjaar. De gehoornde metselbij lijkt op de algemene rosse metselbij, maar heeft feloranje haren op de achterlijfspunt, en een duidelijk contrast tussen het oranje achterlijf en het donkere borststuk. Bovendien is de gehoornde wat groter en dikker, bijna als een mini-hommel! Herken!

Rodgatje-FRDag 4: #ROODGATJE

#Andrena_haemorrhoa

Foto: @FRhebergen

Dit is een van de zandbijen die in het voorjaar actief is. Zandbijen zijn solitaire bijen en graven nestjes in het (jawel hoor) zand! De nestgang gaat soms wel tot een meter diep! Indrukwekkend voor zo'n klein beestje. Deze bij wordt veel in tuinen gezien. Het vrouwtje is opvallend gekleurd, met een vosrood borststuk, glimmend zwart achterlijf, gele achterpoten en een oranje kont. De man van het roodgatje is een stuk minder opvallend gekleurd dan het vrouwtje. Een goed veldkenmerk is de kleur van de achterschenen: rood met een zwarte vlek in het midden. En toch ook die rossige rug en kont

Sachembij-FRDag 5: #SACHEMBIJ 

#Anthophora_plumipes

Foto: @FRhebergen 

Ze bezoeken bloemen met lange kroonbuizen. Je ziet ze vaak razendsnel heen en weer zoeven, en soms als een zweefvlieg in de lucht hangen, waar bijvoorbeeld paarse dovenetel of longkruid staat.

Vosje-LA-OirschotDag 6: #VOSJE

#Andrena_fulva

De vrouw van het vosje is een van onze opvallendst gekleurde zandbijen met haar dichte rode vacht. Ze komt over heel Nederland voor. Herken!

Roodsprietwespbij-LA-OirschotDag 7: #WESPBIJEN

Er zijn maar liefst 49 verschillende soorten wespbijen in NL! Ze maken geen nest, maar kapen dat van een zandbij als een koekoek. En ze lijken op wespen, vermoedelijk om roofdieren te foppen. Hier een vrouw Roodsprietwespbij.

Steenhommel-FRDag 8: #STEENHOMMEL

#Bombus_lapidarius

Foto: @FRhebergen 

Een grote zwarte hommelkoningin met een rood kontje is meestal deze soort. Maar let op voor dubbelgangers, zoals zeldzame grashommel en rode koekoekshommel!

Viltvlekzandbij-FRDag 9: #VILTVLEKZANDBIJ

#Andrena_nitida

Foto: @FRhebergen

Prachtige grote, opvallende, algemene zandbij met duidelijke viltvlekken op zijn achterlijf. Ook een soort van de #lente en van de nationale #bijentelling! Hij nestelt graag in gazons. Je ziet de mannetjes dan met tientallen tegelijk laag over gras vliegen, op zoek naar een vrouwtje.

Duinzijdebij-FRDag 10: #ZIJDEBIJEN.

Foto: @FRhebergen

In dit geslacht veel stuifmeelspecialisten. 'Oligolectisch', noemen we dat. Zo vliegt de schorzijdebij (Colletes halophilus) op zulte, de klimopbij (C hederae) op klimop, en de duinzijdebij (C fodiens) op composieten. Van deze familie hebben we 9 soorten in Nederland waarvan er nu nog maar één vliegt en dat is de Grote zijdebij.

Behangersbij-LA-OirschotDag 11: #BEHANGERSBIJEN #Megachile

Foto: @FRhebergen 

Echte bouwvakkerbijen die hun nestgangen behangen met op maat uitgeknipte stukjes blad. Dit is het zilveren fluitje, een van de weinige bijen die je op geluid kan vinden! Haar zoem is een hoge fluittoon. Typische zomersoorten, ze zijn er nu nog niet! Ze bekleden hun nestjes met stukjes blad, vandaar de naam.

Bij-LA-OirschotDag 12: #GRASBIJ 

#Andrena_flavipes

Deze zandbij vliegt vanaf de lente en ze is herkenbaar aan de bandjes op het achterlijf. Het vrouwtje heeft opvallend gele stuifmeel-verzamelharen aan de achterpoten. Je kunt haar tegenkomen in de tuin dus let straks goed op bij het eitjeszoeken!

Maskerbij-FRDag 13: #MASKERBIJEN

#Hylaeus

Foto: @FRhebergen

Kleine zwarte zomerbijtjes met opvallende witte tekening op het gezicht, die in oude kevergangen, uitgeslopen gallen of holle braamstengels nestelen. Hier de resedamaskerbij, die alleen stuifmeel van reseda blieft.

Maskerbijen hebben meestal een geel of wit 'masker' op hun kop, vooral mannetjes. Daarvan is het 1e antennelid vaak bijzonder gevormd. Vrouwtjes verzamelen stuifmeel en nectar in hun krop. Ze nestelen in bestaande holletjes.

 

Gouden slakkenhuisbij-FRDag 14 #GOUDEN_SLAKKENHUISBIJ

#Osmia_aurulenta

Foto: @FRhebergen

Ze komt voor in de kustduinen en in Zuid-Limburg, en is 1 van de 2 Nederlandse soorten die nestjes alleen in lege slakkenhuizen bouwen.

Aardhommel-LA-OirschotDag 15: Het AARDHOMMEL complex is aan de beurt! Hierin zitten 4 soorten die zonder DNA niet met zekerheid te onderscheiden zijn: aard, veld, grote veld en wilgenhommel. Het aardhommel-complex is te herkennen aan: witte kont, 1 gele band op achterlijf en 1 gele band op haar borststuk. Belangrijk, want bij de nationale #bijentelling dit weekend staat er nog eentje op het telformulier die er op lijkt! #Bombus Herken!

Langhoornbij-FRDag 16: #DE_LANGHOORNBIJ

#Eucera_longicornis

Foto: @FRhebergen

Deze prachtige soort staat symbool voor de vele bijensoorten die door stikstofdepositie en het verdwijnen van bloemrijk grasland in het grootste deel van NL zijn uitgestorven. Nu nog op Texel, bij Nijmegen en in Zuid Limburg. De mannetjes langhoornbijen hebben enorme antennes.

Grijze rimpelrug-LvKDag 17: #GRIJZE_RIMPELRUG.

#Andrena_tibialis

Foto: @LvKolfschoten

Op de foto zie je een mannetje. Dit is een zandbij met kleine rimpels op de achterkant van z'n borststuk. Niet in 1 keer zichtbaar, daarom vangen we hem, kijken we met een loupje en laten 'm weer gaan. Nestelt tussen korte vegetatie, ook in gazons. Zoekt stuifmeel op veel soorten voorjaarsbloemen. Koekoek is de roodsprietwespbij.

Rosse metselbij-LA-OirschotDag 18: #ROSSE_METSELBIJ 

#Osmia_bicornis 

Deze kom je waarschijnlijk wel tegen bij de #bijentelling! Verschilt van de gehoornde door o.a. de donkere achterlijfspunt, en vliegt ietsje later in het jaar, vooral in april en mei.

Tuinhommel-FRDag 19: #TUINHOMMEL 

#Bombus_hortorum

Foto: @FRhebergen

Deze hommel heeft de langste tong van alle NL hommels, en bezoekt daarom bloemen met lange kroonbuizen. Deze lijkt op een aardhommel maar heeft een tweede gele band op de achterkant van haar borststuk. Check de dovenetel in je tuin, of je er eentje ziet bij de bijentelling vandaag!

Viltbijen-LvKDag 20: #VILTBIJEN

#epeolus 

Foto: @LvKolfschoten

Echte zomersoorten, die net als wespbijen niet zelf nestjes maken. Ze kapen nestjes van zijdebijen. Koekoeksbijen dus. In Nederland kennen we 3 soorten. Hier de gewone en de schorviltbij in 1 potje. 

Blauwe metselbij-FRDag 21: #BLAUWE_METSELBIJ

#Osmia_caerulescens

Foto: @FRhebergen

Alleen de vrouwtjes hebben een soort blauwige weerschijn, de mannetjes hebben niets blauws! Ze zijn prachtig goudkleurig met groene ogen. Een gast voor het bijenhotel. Mannen komen eerder uit dan vrouwen.

Kegelbij-FRDag 22: #KEGELBIJEN

#Coelioxys.

Foto: @FRhebergen

De 9 NL soorten zijn zomerse koekoeksbijen, en parasiteren nesten van behangersbijen en soms ook sachembijen. Ze hebben hier speciaal een puntig, kegelvormig achterlijf voor. Daarmee prikken ze door de muur van het nestje. Ze zijn schaars, dus het is leuk als je er eentje tegen komt! Hier de heidekegelbij C. conicus

Slobkousbij-FRDag 23: #SLOBKOUSBIJEN

#Macropis.

Foto: @FRhebergen

Deze wilde bij kunnen we verwachten vanaf het moment dat de wederik gaat bloeien! Ze gebruiken het stuifmeel en de olie van de plant om hun nest waterdicht te maken. Daardoor kunnen ze ook in natte grond nestelen. Dit is een man, met zijn gele gezichtje. Het vrouwtje heeft prachtige zwart-wit behaarde achterschenen waarop ze de olie en stuifmeel uit de grote wederik (Lysimachia vulgaris) verzameld. Als ze dat doet houdt ze haar poten achter zich in de lucht.

GroefbijDag 24: #GROEFBIJEN

Ze behoren tot de genera #Lasioglossum en #Halictus, en bevatten onze kleinste bijtjes (tot 4 mm!), maar ook een paar erg grote opvallende soorten. Groefbijen hebben allemaal een verticaal groefje in het laatste segment van hun achterlijf.

 

Wolbij-FRDag 25: #WOLBIJEN

#Anthidium.

Foto: @FRhebergen

De grote wolbij is het bekendst, maar in de kustduinen en in Limburg vliegt ook de kleine wolbij. Prachtige kleurrijke bijen, die hun nest bekleden met viltige haartjes die op sommige planten zitten

Pluimvoetbij-FRDag 26: #PLUIMVOETBIJ

#Dasypoda_hirtipes.

Foto: @FRhebergen

De vrouwtjes vallen op door hun opvallende broek van lange gele pluimharen, de mannen (zoals deze) door hun algehele schattigheid. Net een knuffelbeertje! Zomerse specialist op gele composieten.

HarsbijDag 27: #KLEINE_HARSBIJ

Foto: @LvKolfschoten

Dit prachtige bijtje gebruikt boomhars in haar nest, vandaar de naam! Het is een heel snelle dus soms moeilijk om op de foto te zetten.

Bloedbij-LvKDag 28: #BLOEDBIJEN

#Sphecodes

Foto: @LvKolfschoten

Deze groep heeft haar naam te danken aan het bloedrode achterlijf dat bij de meesten duidelijk zichtbaar is. Determinatie is moeilijk. Vaak heb je microscopische details nodig. Bloedbijen zijn koekoeksbijen en leggen dus hun eitjes in nestjes van andere soorten wilde bijen.

Dikpootbijen-FRDag 29: #DIKPOOTBIJEN

#Melitta

Foto: @FRhebergen

In NL 4 soorten, 's zomers te zien. Deze mannen klokjesdikpoot #Melitta_haemorrhoidalis slapen bij slecht weer samen in hun favoriete bloem, typisch gedrag.

Zandbij-FRDag 30: #BIJEN die we nog niet hebben gehad! We hebben de meeste genera langs laten komen, maar een hoop mooie/opvallende/algemene soorten overgeslagen. Hier een tweekleurige zandbij (Andrena bicolor).

Foto: @FRhebergen

 

 

Er zijn veel bijen langs gekomen deze maand. Ook in de tuin vliegt heel wat. Gemakkelijk te fotograferen zijn ze echter niet, maar mijn interesse is zeker gewekt. Hopelijk die van jullie ook.

Groet, Lia.