Lidmaatschapsvoorwaarden

Wat houdt het lidmaatschap in?

Contributie/donatie

Gegevens wijzigen of opzeggen

Statuten en huishoudelijk reglement

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten en/of het huishoudelijk reglement van IVN Oirschot worden geraadpleegd. Klik hiervoor op de link.