Protocol Voorkomen Ongewenst Gedrag

Onze afdeling staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor dit protocol dat wij binnen de afdeling hanteren:

Protocol Voorkomen Ongewenst Gedrag

Voor afdelingsleden die frequent in contact komen met kwetsbare personen zijn een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

In geval van ongewenst gedrag kunt u dit bij de leden van het Afdelingsbestuur melden. Zijn zijn ook beschikbaar als vertrouwenspersoon.