Bestuur

Het bestuur van de IVN Afdeling Noordwest Overijssel bestaat uit 5 leden. Voor de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten wordt zij ondersteund door verscheidene contactpersonen/coördinatoren.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn in de Algemene Ledenvergadering weer herkiesbaar voor een periode van vier jaar. Zittingsperiode: totaal acht jaar.

Postadres van het IVN-NWO-afdelingsbestuur:
   Het Eenspan 6
   8332 JG Steenwijk

Samenstelling Bestuur:

Functie Naam
E-mail
zittingstermijn
Voorzitter Rian Hoogma
jagerhoogma@hotmail.com
2018-2022
(Tweede termijn)

Secretaris

Roely Luyten
IVN-secr.NWO@ziggo.nl
2017-2021
(Eerste termijn)
Penningmeester Maarten Punt
puntm@casema.nl
2017-2021
(Tweede termijn)
Bestuurslid Vacature
 

 
Bestuurslid Willem-Jan Hoeffnagel
w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl
2018-2022
(Eerste termijn)
Ledenadministratie Roely Luyten
IVN-secr.NWO@ziggo.nl

2017-2021
(Eerste termijn)

[terug naar Organisatie]